Патофизиология Преглед отблизо

Патофизиология

Учебникът, под редакцията на проф. Александър Стойнев, е предназначен за студенти от специалностите "Фармацевт" и "Рехабилитатор и ерготерапевт" в медицинските университети.

Повече детайли

5 Артикули

22,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Симеон Димитров Лазаров, Ина Рангелова Петкова, Александър Георгиев Стойнев, Мария Колева Тодорова
Издателство: "СИМЕЛПРЕС" - София
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-954-2918-28-8
Как да цитирате: Патофизиология. Учебник за студенти от специалностите "Фармацевт" и "Рехабилитатор и ерготерапевт" от Медицински университет. Ред. Ал. Стойнев. София, СИМЕЛПРЕС, 2017. 291 с.

Повече информация

В авторския колектив участват преподаватели от Катедрата по патофизиология към Медицински университет - София. Разработката на главите от учебника от съответните автори е възлагана въз основа на преподавателския им опит и специалната им квалификация в различни области на патофизиологията. 

Подготовката на учебника е подчинена на изискването в текстовете да не се включват системни изложения на нормална анатомия и физиология, генетика, биофизика, биохимия или клинична картина. Такава информация читателят може да получи от съответните специализирани учебници. Изключения са правени само в отделни случаи за по-добро обяснение или илюстриране на нарушени механизми на регулация, като е излаган необходимият минимум такава информация.

Включеният в учебника материал позволява да се използва и за подготовка на студенти от медицински колежи.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизиологията - А. Стойнев

2. Учение за болестта, етиология и патогенеза - А. Стойнев, И. Петкова

3. Патофизиология на клетъчното увреждане - С. Лазаров, М. Тодорова

4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета - М. Тодорова, С. Лазаров

5. Нарушения на местното кръвообращение и микроциркулация - И. Петкова, А. Стойнев

6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия - А. Стойнев, М. Тодорова

7. Възпаление - М. Тодорова, А. Стойнев

8. Патофизиология на тъканния растеж - А. Стойнев, М. Тодорова

СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

9. Нарушения на кръвната система - С. Лазаров, М. Тодорова

10. Нарушения на сърдечно-съдовата система - А. Стойнев, М. Тодорова

11. Нарушения на дихателната система - С. Лазаров, М. Тодорова

12. Нарушения на храносмилателната система - А. Стойнев, И. Петкова

13. Патофизиология на черния дроб - М. Тодорова, С. Лазаров

14. Нарушения на обмяната на веществата - А. Стойнев, М. Тодорова

15. Нарушения на отделителната система - М. Тодорова, С. Лазаров

16. Нарушения на водно-електролитния баланс и киселинно-алкалното състояние - И. Петкова, А. Стойнев

17. Нарушения на ендокринната система - М. Тодорова, А. Стойнев

18. Нарушения на нервната система - А. Стойнев, И. Петкова

19. Нарушения на опорно-двигателния апарат - А. Стойнев

30 други продукти в същата категория: