0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. д-р Христина Групчева за монографията "Детско очно здраве", с автор Красимира Димитрова

Дата: 2024-02-05

Монографията „Детско очно здраве“ е едно необходимо ръководство, което отговаря на съвременните изисквания и дава възможност на специалистите по здравни грижи и очно здраве да се запознаят с детайлите и проблемите при изследване на малките пациенти. Работата с деца е сложен тристранен процес, в който се изследва детето, а решенията се вземат от родителите. Това поставя лекарите и другите специалисти, участващи в прегледа, в много необичайна ситуация. Децата често са несигурни и неспокойни, което добавя към ситуацията и трудности при извършване и повтаряне на изследванията. Независимо от усилията, крайният резултат трябва да бъде оптимална грижа, защото детското зрение е началото на зрението за цял живот.

 

М.с. Красимира Димитрова, д.оз., е с над 30-годишен опит в очното здравеопазване, като в по-голямата част от кариерата си е работила с деца. Нейното желание да предаде всички детайли и целия си опит е изкристализирало в това подробно ръководство, което е и увлекателно четиво. Най-важното послание е, че децата не са малки възрастни, а анатомията и физиологията в детската възраст имат свои особености.

 

Особено внимание е обърнато на скрининга, предварителната и последваща работа с родителите. Опитът на автора показва, че независимо от усилията, родителите имат много малко познания за профилактиката на детското зрение. Това е причината четивото да е предназначено не само за специалисти по здравни грижи, но и за медицински оптици и оптометристи.

 

Опазването на очното здраве има много аспекти, но познанието за това как да се подходи систематично, може да бъде получено след внимателно изчитане на монографията. Като човек, който преглежда деца, аз бих искала работещите с мен да имат детайлните познания на автора. Преди да натрупат опит и умения, те могат да се подготвят теоретично с прочитане на монографията.

 

Пожелавам на м.с. Красимира Димитрова, д.оз., успех, да не спира да предава щафетата на сестринството на новите поколения и да продължи своята научна кариера. 

 

 

Рецензент:

Чл.-кор. проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE

Факултет по медицина

Катедра по очни болести и зрителни науки