0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |

Условия

          

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖАРНИЦА

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ул. „Марин Дринов“ 55,  ЕИК 000083633, Идент. № ДДС BG000083633, (наричан по-долу Електронна книжарница на МУ-Варна) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на адрес https://books.mu-varna.bg/.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който използва Електронната книжарница на МУ-Варна,ПРИЕМА и Е СЪГЛАСЕН С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, обявени на сайта.

Публикуваната информация е общодостъпна и безплатна.

 

 1.       ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

При използване услугите на Електронната  книжарница ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Услугите на Електронната книжарница могат да ползват само регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ. Регистрацията дава следните предимства на ПОТРЕБИТЕЛЯ – автоматично попълване на данните при създаване на поръчка, следене на статуса на активните поръчки, история на покупките, поддържане на списък с желания.

При регистрация е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни регистрационна форма, в която да посочи коректни идентификационни данни, необходими при изпращането на продукта и издаването на фактура. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в Електронната книжарница. Те имат право по всяко време да правят промени в личните си данни, с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност, както и да изискат техният потребителски профил да бъде закрит.

Приемайки настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали ПОТРЕБИТЕЛСКО име и парола, се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани по електронен път за целите на доставката на поръчани стокии при необходимост от помощ от администратор наЕлектронната книжарница на МУ-Варна.

Електронната книжарница на МУ-Варна гарантира, че няма да предоставя личните данни на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен когато това е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.

 

 1.       УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Доставката на стоки чрез Електронната книжарница става след направена поръчка за доставка на стока, в която ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва име и фамилия, адрес за доставка, актуален e-mail и телефонен номер за връзка. Всяка актуална поръчка получава автоматичен номер и се потвърждава задължително по телефон от представител на Електронната книжарница. Потвърждаването на поръчката се извършва в рамките на работния ден, ако е направена преди 15.00 часа, и на следващия ден, ако е направена след 15.00 часа. Всички направени поръчки в неработен ден се потвърждават в първия следващ работен ден.

Работното време на Електронната книжарница на МУ-Варна е:

Понеделник – петък: 8.30 – 17:00 ч.

Събота и неделя – почивни дни, в които не се изпълняват поръчки.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи предварителна поръчка на книга, която се очаква да излезе от печат и съществува като предстоящо заглавие в Електронната книжарница. Обработката на поръчката се извършва след тиражирането на заглавието в сайта на книжарницата в стандартните срокове за доставка.

 

 1.       ЦЕНИ, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

МУ-Варна има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

Доставката се извършва с куриерска/и фирма/и, обявена на сайта на Електронната книжарница. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам избира адреса за доставка (до офис на куриерската фирма или различен). Цените за извършване на доставката са указани на сайта на Електронната книжарница и са ясни в момента на извършване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

При желание доставката да бъде направена с друг куриер, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това при поръчката, като заплаща цената на доставката според тарифите на конкретно избрания куриер.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи заявената чрез Електронната книжарница поръчка и директно от книжарниците на МУ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" 55, Ректорат, бул. "Цар Освободител" 74, Медицински колеж, и бул. “Христо Смирненски” 1, УМБАЛ "Св. Марина", като в този случай не заплаща цена за доставка.

Електронната книжарница си запазва правото да променя куриера, извършващ доставката, без да предупреждава предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ, стига това да не променя начина на доставка, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал конкретен куриер за доставка.

Плащането на закупените продукти от Електронната книжарница се извършва с наложен платеж в брой на куриера, преносител на пратката в момента на доставката. Наложеният платеж е валиден само за територията на страната.

В случай че продуктът не може да бъде доставен, представител на Електронната книжарница може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да приеме или откаже.

 

 1.       РЕКЛАМАЦИЯ  

Според Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, закупил стока от Електронната книжарница, има право на рекламация при:

• констатирани липси,

• дефекти на стоката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да извърши рекламация до 14 дни след закупуване на продукта. При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на замяна на продукта  с друг. Ако стойността на избрания продукт надвишава заплатената сума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ доплаща разликата.

Връщането се осъществява при следните условия:

• запазен добър търговски вид (продуктът не е скъсан, надраскан, смачкан и т.н.);

• не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

 • запазена оригинална опаковка.

Цената за доставка при връщане на стока се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, когато връщането е по вина на Електронната  книжарница. При замяна на стока по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в двете посоки.

Извън случаите на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, съобразно разпоредбите на чл.50 от Закона за защита на потребителите.

За подмяна или връщане на продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се обади на тел. 052677112 в работното време на Електронната книжарница.

 

 1.       ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Електронната книжарница на МУ-Варна събира и обработва личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, според условията на Закона за защита на личните данни. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки, за доставяне на информация под формата на бази данни и информационни бюлетини и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Личните данни (Име, Адрес, Телефон, E-mail) могат да бъдат предоставяни на куриерска фирма с цел доставяне на поръчките до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Университетското издателство при МУ-Варна НЕ събира лични данни като ЕГН, номер на лична карта или др. лични документи. Събираните персонални данни – имена, валидни адреси, телефони, e-mail – са за нуждите на регистрацията в Електронната книжарница на МУ-Варна и за осъществяване на търговската комуникация.

Личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица и няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни могат да бъдат изтрити от базата данни на Електронната книжарница по всяко време при желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Съобразно Закона за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Електронната  книжарница, както и на поправка на тези данни.

Електронната книжарница НЕ изпраща на регистрираните потребители непоискани търговски съобщения. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да получава бюлетини, информационни и рекламни материали, трябва изрично да укаже това в процеса на регистрацията си.

 

 1.       ОТГОВОРНОСТИ

Електронната книжарница на УИ при МУ-Варна има право да променя по всяко време нейното съдържание (технология, дизайн, цени), без да има задължение за предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за промяната. Изменените общи условия се публикуват на сайта на Електронната книжарница и са достъпни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ. Електронната книжарница не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Електронна книжарница на МУ-Варна има правото по всяко време да променя съ държанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.

В случай на неспазване на условията за ползване на Електронна книжарница на МУ-Варна или нарушаване на етиката, администраторите на сайта имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

 

 1.      Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.