0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

GDPR политика за защита на личните данни

Електронната книжарница на МУ-Варна събира и обработва личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, според условията на Закона за защита на личните данни. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки, за доставяне на информация под формата на бази данни и информационни бюлетини и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Личните данни (Име, Адрес, Телефон, E-mail) могат да бъдат предоставяни на куриерска фирма с цел доставяне на поръчките до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Университетското издателство при МУ-Варна НЕ събира лични данни като ЕГН, номер на лична карта или др. лични документи. Събираните персонални данни – имена, валидни адреси, телефони, e-mail – са за нуждите на регистрацията в Електронната книжарница на МУ-Варна и за осъществяване на търговската комуникация.

Личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица и няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни могат да бъдат изтрити от базата данни на Електронната книжарница по всяко време при желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Съобразно Закона за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Електронната  книжарница, както и на поправка на тези данни.

Електронната книжарница НЕ изпраща на регистрираните потребители непоискани търговски съобщения. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да получава бюлетини, информационни и рекламни материали, трябва изрично да укаже това в процеса на регистрацията си.