0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии За остеопорозата при мъжете

За остеопорозата при мъжете

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг

Автор: Радина Димитрова

 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-488-3
 • Брой страници:
  148
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Монографията на Радина Димитрова представя изключително актуална тема от практиката, свързана с диагностицирането и управлението на остеопорозата при мъже Авторът си поставя трудната задача да обобщи редица съвременни данни в международен план и да изведе общо валидни заключения за практиката. Разгледани са последователно всички аспекти на проблема „остеопороза при мъжа“ – от дефиниция и епидемиология, през генетика и патофизиология, до клинични данни, диагностика и лечение. Подробно са изложени съвременните становища по изброените теми. Изключително интересни са данните от областта на генетиката и тези за бъдещето на антиостеопорозното лечение при мъже. Обемът и формата на изложението показват задълбочените познания и натрупания практически опит на автора.

 

Читателски интерес могат да предизвикат и предложените клинични случаи, както и практичните приложенията в края на текста. Акцентира се и върху препоръките от 2019 г. на Българското дружество по ендокринология за добра практика при остеопороза, в които има кратък текст, посветен и на мъжкото костно здраве.

 

Тази монография ще бъде от полза за широк интердисциплинарен кръг от специалисти и специализанти от областта на ендокринологията, ревматологията и други специалности, третиращи проблемите на костната метаболитна патология.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ от Проф. д-р Кирил Христозов, д.м.

РЕЦЕНЗИЯ от Проф. д-р Михаил Боянов, д.м.н.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. ОСТЕОПОРОЗА – ДЕФИНИЦИЯ

2. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА

3. ФИЗИОЛОГИЯ НА КОСТНОТО СЪЗРЯВАНЕ И СТАРЕЕНЕТО НА КОСТТА ПРИ МЪЖА

4. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА НА ОСТЕОПОРОЗАТА ПРИ МЪЖА (Роля на половите хормони, роля на IGF-1, роля на други фактори, включително хранене и промени в мускулната маса, генетични аспекти)

5. КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ НА ОСТЕОПОРОЗАТА

6. ПРЕПОРЪКИ ЗА СКРИНИНГ ЗА ОСТЕОПОРОЗА ПРИ МЪЖЕ (Оценка на риска за развитие на остеопороза, оценка на риска от фрактури, оценка на рисковите фактори за падания, обобщени препоръки за скрининг за остеопороза при мъже на различните международните организации)

7. ДИАГНОСТИЧНО УТОЧНЯВАНЕ (Измерване на костната плътност чрез DXA, трабекуларният костен скор, оценка за наличие на вертебрални фрактури, индикации за провеждане на VFA при мъже, количествена компютърна томография (QCT), количествена ултразвукова дензитометрия (QUS), клинична оценка, лабораторни изследвания)

8. ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА (Общи насоки, индикации за започване на медикаментозна терапия, антирезорбтивни средства, анаболни средства, заместителна терапия с тестостерон, други терапевтични опции, бъдещи терапевтични възможности, основни принципи при избор на терапия)

9. МЪЖЕ, ПОЛУЧАВАЩИ АНДРОГЕННА ДЕПРИВАЦИОННА ТЕРАПИЯ (ADT)

10. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО (Проследяване на КМП, проследяване на TBS, проследяване за вертебрални фрактури, проследяване на костния обмен)

11. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение 1, 2, 3, 4, 5