Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи Преглед отблизо

Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи

"Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи", с автори Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова и Тамара Цветкова, е учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Повече детайли

14,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова, Тамара Цветкова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-035-9
Как да цитирате: Генова, К., Гроздева, Д., Борисова, С., Цветкова, Т. Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи. Варна, МУ-Варна, 2017. 189 с.

Повече информация

Детските болести са свързани с редица особености на все още незрелия и развиващ се организъм. Децата имат потребност от индивидуален и специфичен подход при поддържане, възстановяване и подобряване на тяхното здраве. Добре подготвените професионалисти по здравни грижи могат да подпомогнат лечебно-диагностичния процес в педиатрията. Изучавайки етиологията, клиничната картина и спецификата на сестринските интервенции се предоставят възможности за оказване на качествени грижи, отговарящи на непрекъснато нарастващите потребности на децата.

Написването на учебник по сестрински грижи в педиатричната практика е провокирано от потребността да се очертаят ролята и задачите на медицинската сестра при оказване на здравни грижи в детска възраст. „Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи“ е съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. В него авторите представят ролята, мястото и значението на навременните грижи за деца с различни здравни проблеми и потребности.

Материалът е съобразен с учебните планове и програми на преподаването на дисциплината „Сестрински грижи в педиатрията“, но заедно с това предоставя и информация за организацията на медицинското обслужване на децата. Като част от медицинския екип, медицинската сестра участва активно в провеждането на диагностиката и лечението на децата в педиатричните клиники и отделения. Формирането на умения и навици за специфично поведение при оказване на сестрински грижи, изисква висок професионализъм, наблюдателност, клинично мислене при откриването на признаци и промени в състоянието на децата.

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, както и за медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения
Предговор
Периоди на детската възраст. Растеж и развитие
Организация на медицинското обслужване на децата
Рационално хранене на детето
Сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната система
Инфекции на дихателната система
Бронхит
Пневмонии
Бронхиална астма
Синдром на дихателна недостатъчност
Грижи при заболявания на дихателната система в детска възраст
Задължения на медицинската сестра при подготовката и провеждането на изследванията на дихателната система при деца
Сестрински грижи при деца със заболявания на сърдечно-съдовата система
Вродени сърдечни малформации
Придобити заболявания на сърцето
Артериална хипертония в детска възраст
Сърдечна недостатъчност
Грижи при заболявания на сърдечно-съдовата система в детска възраст
Задължения на медицинската сестра при подготовка и провеждане на изследвания на сърдечно-съдовата система при деца
Сестрински грижи при деца със заболявания на съединителната тъкан
Ювенилен хроничен артрит
Ревматична болест
Системен лупус еритематодес
Васкулити

Сестрински грижи при деца със заболявания на храносмилателната система
Кандидоза
Колики
Функционална диспепсия
Гастро-езофагеален рефлукс
Гастрити
Язва на стомаха и дванадесетопръстника
Диарии
Остри хепатити
Хроничен хепатит
Чревни паразити
Участие на медицинската сестра в подготовката и провеждането на изследванията на храносмилателната система
Сестрински грижи при деца със заболявания на пикочо-отделителната система
Вродени аномалии
Инфекции на пикочните пътища
Гломерулопатии
Нефролитиаза
Остра бъбречна увреда
Хронично бъбречно заболяване
Сестрински грижи при деца със заболявания на ендокринната система
Заболявания на щитовидната жлеза
Заболявания на хипофизата
Заболявания на задстомашната жлеза
Сестрински грижи при деца със заболявания на кръвта, кръвотворните органи и лимфната система
Анемии
Тромбоцитопении
Коагулопатии
Левкемии
Лимфоми

Сестрински грижи при деца със заболявания на нервната система
Невроинфекции
Гърчове
Коматозно състояние
Детска церебрална парализа
Умствена изостаналост
Сестрински грижи при деца с наследствени заболявания
Муковисцидоза
Болест на Down
Синдром на Turnur
Синдром на Klinefelter
Сестрински грижи при деца с имунодефицитни състояния
Имунитет
Имунодефицитни състояния
Имунопрофилактика
Медико-генетична консултация
Спешни състояния в детска възраст
Злополуки в детска възраст
Екзогенни отравяния
Чужди тела в дихателните пътища
Литература

30 други продукти в същата категория: