Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография Преглед отблизо

Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография

Монографията представлява съвременно учебно ръководство, което цели да повиши квалификацията на студенти и специализанти по медицина, педиатри и общопрактикуващи лекари.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Димитричка Близнакова
Издателство: Фолиарт
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-619-901-041-9
Как да цитирате: Близнакова, Д. Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография. Добрич, Фолиарт, 2013. 145 с.

Повече информация

Структурата на изданието включва разработки и ехографски образи на деца, направени лично от доц. Близнакова. Целта на автора е да създаде диагностични алгоритми в детската нефрология.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Кратък исторически преглед на нефрологията като наука

Структура на заболяванията на отделителната система в детската възраст

Основни симптоми на бъбречните заболявания в детската възраст

Място на абдоминалната ехография в диагностиката на бъбречните заболявания в детската възраст

Характеристика на някои често срещани заболявания на отделителната система. Диагностични алгоритми

-          Вродени аномалии на отделителната система

-          Уроинфенции в детска възраст

-          Бъбречно-каменна болест

-          Гломерулонефрити

-          Нефротичен синдром с минимални глумерулни изменения в детската възраст

-          Остра бъбречна недостатъчност

-          Хронична бъбречна недостатъчност

-          Тумор на Wilms

-          Туберкулоза на бъбреците в детската възраст

-          Травматични увреждания на бъбреците, уретери, пикочен мехур

Библиография

30 други продукти в същата категория: