Дефекти на скалпа - Възможности за реконструкция Преглед отблизо

Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция

Актуална и небходима монография, която може да представлява интерес не само за пластични хирурзи, но и широк кръг от специалисти и специализанти.

Повече детайли

1 Артикул

Внимание: Последни наличности!

20,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Йоланда Заякова
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-449-744-6; 978-619-7137-31-6
Как да цитирате: Заякова, Й. Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 111 с.

Повече информация

Анатомичните особености на скалпа и локализацията му са предизвикателство за реконструкция, която поради слабата еластичност на тъканите е с повишена трудност. Големият брой хирургични техники е доказателство, че няма универсален подход за възстановяването на скалпа. Много често в литературата реконструкцията на скалпа се разглежда заедно с тази на челото. В настоящата монографията Йоланда Заякова разглежда детайлно реконструкцията на скалпа като отделна анатомична зона.

Читателят може да се запознае с особеностите на анатомията на скалпа и възможните етиологични причини за дефектите на скалпа. Разгледани са също основните техники на хирургичните шевове и материалите, прилагани в хирургията на скалпа. Представени са възможните методи с техните предимства и недостатъци.

Съдържанието е илюстрирано със схеми и рисунки. Предложен е алгоритъм на поведение и е споделен собствен опит. Представени са собствени клинични случаи. Практическата насоченост на монографията превръща „Дефекти на скалпа – възможности за реконструкция“ в ценно ръководство по темата.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Рецензии

Използвани съкращения

1. Исторически данни

2. Анатомия на скалпа

3. Етиология на дефектите на скалпа

4. Принципи на реконструкцията на скалпа

5. Техники на хирургични шевове и материали

6. Хирургични техники

6.1. Вторично заздравяване

6.2. Видове ексцизии и първично затваряне на дефекта

6.3. Свободен кожен трансплантат

6.4. Ламба

6.4.1. Локални ламба

6.4.2. Дистантни ламба

6.5. Реплантация на скалпа

6.6. Костна реконструкция

7. Предоперативно планиране

7.1. Локални фактори

7.2. Общи фактори

8. Собствен опит

9. Клинични случаи

Заключение

Библиография

30 други продукти в същата категория: