Нов [Предстои] Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания Преглед отблизо

Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания

Слюнката e най-достъпният неинвазивно добит биофлуид на човешкото тяло. Тя отразява не само състоянието на оралната среда, но и на тялото ни в здраве и в болест. Затова възможността за използване на човешка слюнка при оценка на здравния статус и диагностика на различни заболявания е от изключително значение.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Христиана Маджова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-193-6
Как да цитирате: Маджова, Христиана. Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания. Варна, МУ-Варна, 2018, 128 с., с ил.

Повече информация

Настоящата монография има за цел да направи актуален прочит на проучванията на български и чужди автори и обобщи данните от научната литература с оглед разкриване на клиничния потенциал на слюнката за пълноценното й използване не само в диагностичната дентална практика, а и в редица области на медицинската наука като физиология, патофизиология, клинична лаборатория, клинична патология, кардиология, гастроентерология, ендокринология, метаболитни заболявания, нефрология, неврология, педиатрия, имунология, инфекциозни болести, фармакотерапия, токсикология, онкология, съдебна медицина, психология, спортна медицина и други области на медицинската наука и практика.

Рецензенти:

Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, д.м.н.

Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.

В монографията си д-р Маджова представя слюнката като течна орална следа чрез нейните физиологични, биохимични и физико-химични особености.

Основните видове клинични изследвания са подредени според диагностичния протокол, което улеснява читателя при намиране на необходимата информация. Лабораторните проучвания са представени в хронологичен ред, изчерпателно, което прави книгата ценен справочник за ежедневна работа. Представени са и основните заболявания, предизвикващи промени в слюнната секреция, както и възможността тя да бъде диагностичен маркер за наличие в нея на наркотици и алкохол.

- - -

Актуални за нашата научна литература са представените генетични анализи и измерването на параметри на оксидативния стрес в слюнка.

Важна част в монографията е изследването и оценка на слюнката в диагностиката на оралните заболявания: кариес; пародонтални заболявания; карцином на устната кухина и синдром на Sjögren, както и за системни заболявания: оценка на бъбречната функция; при сърдечно-съдови заболявания; вирусни инфекции (хепатити А, В и С); неопластични заболявания; болест на Behçet и др.

Монографичният труд на д-р Христиана Маджова е базиран на 342 литературни източника, от които над 70% са от последните 5 години.

30 други продукти в същата категория: