0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2023 +
 • Условия +
 • |
Начало Ръководства Задачи и практически упражнения по биохимия: Ръководство за студенти по фармация

Задачи и практически упражнения по биохимия: Ръководство за студенти по фармация

Цена: 10.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.241 кг
Автори: Диана Иванова, Бистра Галунска, Неше Назифова, Йоана Киселова-Кънева.

Под общата научна редакция на доц. Диана Иванова.
 • Година на издаване:
  2012
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-954-9685-74-9
 • Брой страници:
  88
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Ръководството е насочено към студентите по фармация на Медицински университет - Варна, но може да се ползва от всички студенти, изучаващи биохимия, както и от докторанти и специализанти.

Ръководството по биохимия е съставено според програмата на курса по биохимия за студентите по фармация на Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна и има за цел да подпомогне работата им по време на семинарните и практически занятия и самостоятелната им подготовка по биохимия.

 

Към всеки тематичен дял на ръководството са разработени задачи и въпроси и са включени практически упражнения. Те целят да систематизират най-важното от теоретичния материал, свързвайки това познание с практическото му значение. Опитът на авторите показва, че подходът чрез задачи и въпроси стимулира аналитичното и критично мислене при студентите към явленията и взаимовръзките в живите организми. Чрез съвместна работа върху предлаганите задачи, в малки групи по време на упражненията и семинарите, студентите развиват умения за екипна работа и сътрудничество. От друга страна, задачите, които получават за самостоятелна подготовка, както и включването на допълнителна и любопитна информация по темите, развиват любознателност и самостоятелност.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Инструкция за безопасна работа на студентите в лабораториите и учебните зали по време на упражненията по биохимия в MУ-Варна


Упражнение върху АМИНОКИСЕЛИНИ И БЕЛТЪЦИ: Аминокиселини, влизащи в състава на белтъците. Структурни нива на организация на белтъчните молекули


Упражнение върху БЕЛТЪЦИ: Връзка между структура и функция на макромолекулите
Хемоглобин, миоглобин, колаген, еластин
Практическа работа върху белтъци
Определяне на изоелектрична точка на казеин
Количествено определяне на хемоглобин в цяла кръв по метода на Драбкин

 

Упражнение върху ЕНЗИМИ: Ензимна кинетика. Ензимна активност. Регулация на ензимното действие. Клинично значение на ензимите
Практическа работа върху ензими
Доказване на абсолютната специфичност на ензима уреаза
Инхибиране на ензима сукцинатдехидрогеназа от малонат

 

Упражнение върху БИОЕНЕРГЕТИКА: Биологично окисление. Макроергични съединения, роля на АТФ. Дихателна верига и окислително фосфорилиране. Инхибитори на електронния транспорт, разпрягащи агенти
Практическа работа върху антиоксидантна защита
Измерване на тотални полифеноли по метода на Folin-Ciocalteu

 

Упражнение върху ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА I: Основни пътища на обмяната на глюкозата. Гликолиза. Цикъл на трикарбоновите киселини. Глюконеогенеза
Упражнение върху ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА II: Пентозо-фосфатен път. Обмяна на гликоген. Регулация на кръвната захар
Практическа работа върху въглехидратна обмяна
Построяване на кръвнозахарни криви на здрав и болен от захарен диабет индивиди с помощта на глюкозооксидазен тест

 

Упражнение върху ЛИПИДНА ОБМЯНА I: Храносмилане и резорбция на липиди. Транспорт на екзогенни липиди в организма
Упражнение върху ЛИПИДНА ОБМЯНА II: Липолиза и липогенеза. Разграждане и биосинтез на мастни киселини. Кетогенеза и кетолиза
Упражнение върху ЛИПИДНА ОБМЯНА III: Обмяна на холестерол и неговите производни. Нарушения в холестероловата обмяна
Практическа работа върху липидна обмяна
Количествено определяне на триацилглицероли в кръвен серум
Определяне на кетонови тела в урина с тест ленти по метода на Легал
Определяне на общ холестерол в кръвен серум

 

Упражнение върху НУКЛЕОТИДНА ОБМЯНА: Биосинтез и разграждане на пуринови и пиримидинови нуклеотиди. Роля на фолиевата киселина. Нарушения в обмяната на нуклеотиди. Антиметаболити

 

Упражнение върху АМИНОКИСЕЛИННА ОБМЯНА: Метаболизъм на аминокиселини. Биосинтез на урея. Роля на глутамин
Практическа работа върху аминокиселинна обмяна
Количествено определяне на урея в кръвен серум по метода на Бертло

 

Упражнение върху ОБМЯНА НА ПОРФИРИНИ: Метаболизъм на порфирини. Обмяна на желязо
Практическа работа върху обмяна на порфирини
Определяне концентрацията на общ и директен билирубин

 

Упражнение върху КСЕНОБИОТИЦИ: Метаболизъм на ксенобиотици и ендобиотици. Нутриенти. Хранене

 

Литература

Как да цитирате:

Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. Ред. Д. Иванова. Варна, МУ-Варна, 2012. 88 с.