0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • |
 • Електронни книги +
 • |
 • Предстоящи +
 • |
 • КСК 2023 +
 • |
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение

Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение

Цена: 0.00лв.
Няма наличност

Автор: Кирил Киров

 • Година на издаване:
  2021
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-314-5
 • Брой страници:
  216
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

"През последните години ракът на дебелото и правото черво заема между второ и четвърто място сред всички онкологични заболявания във всички страни, вкл. и у нас.

 

Въз основа на опита ни в областта на колоректалната онкологична хирургия и на задълбочения анализ на причините за това усложнение при болните с колоректален рак с различни локализации и в различен стадий, отразени в световната литература, ние се опитахме да създадем диагностично-лечебен алгоритъм, който да ни напътства как да предотвратим, диагностицираме и третираме това опасно усложнение и наред с това да информираме пациентите за него."

 

Монографията е дълго чакан в страната научен труд с изключително клинично значение. Представени са новостите и противоречията по темата, като е поставен акцент върху съществените характерни особености на диагностиката, лечението и профилактиката. Освен цитирани чужди, български и световни, резултати от проучвания, авторът споделя и собствени резултати, изводи и препоръки.

 

Изданието е с практическа насоченост, в помощ на колопроктолозите, онколозите, хирурзите, специалистите по образна диагностика, младите лекари и специализантите.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Темелко Темелков
РЕЦЕНЗИЯ от проф. Добромир Димитров
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I
1. СОЦИАЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯТА НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
1.1. Определение и обща характеристика на инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
1.2. Заболяемост и смъртност при инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
1.3. Профилактика на инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
1.3.1. Рискови фактори за инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
1.3.2. Предоперативни, интраоперативни и следоперативни възможности за профилактика
1.3.3. Хирургически и консервативни подходи и методи за профилактика
ГЛАВА II
2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯТА НА АНАСТОМОЗАТА
ГЛАВА III
3. СЪВРЕМЕННА ДИАГНОЗА НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯТА НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
3.1. Клинични, лабораторни и патоморфологични диагностични методи
3.2. Апаратни диагностични методи
3.3. Образна диагностика
3.3.1. Компютърна томография
3.3.2. Интраоперативна спектрофотометрия на перфузията
3.4. Оценка на риска за инсуфициенция на колоректалната анастомоза
ГЛАВА IV
34. СЪВРЕМЕННО ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯТА НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
4.1. Исторически преглед
4.2. Обща характеристика на хирургическото лечение
4.3. Лечение на инсуфициенцията на колоректалната анастомоза според локализацията й
4.4. Типове протективна стома при болните с колоректален рак
ГЛАВА V
5. СЪВРЕМЕННО КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯТА НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
5.1. Целенасочена инфузионна терапия
5.2. Други консервативни методи
ГЛАВА VI
6. СЛЕДОПЕРАТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ С ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
6.1. Резултати след проведеното лечение на инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
6.2. Следоперативни усложнения, преживяемост и смъртност
ГЛАВА VII
7. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА БОЛНИТЕ С ДИАГНОСТИЦИРАНА И С ЛЕКУВАНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
ГЛАВА VIII
8. НАШИЯТ ОПИТ С ДИАГНОЗАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ С ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА КОЛОРЕКТАЛНАТА АНАСТОМОЗА
8.1. Клиничен материал
8.1.1. Демографска характеристика на оперираните болни
8.1.2. Клинична характеристика на оперираните болни
8.1.3. Демографска и клинична характеристика на болните с инсуфициенция на колоректалната анастомоза
8.2. Комплексен диагностично-лечебен подход към инсуфициенцията на колоректалната анастомоза
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Как да цитирате:

Киров, К. Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение. Варна, МУ-Варна, 2021. 216 с.

Издателства