0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система

Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг
Автор: Иван Шерев Донев
 • Година на издаване:
  2015
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-713-773-6
 • Брой страници:
  282
 • Език:
  Български
Добави в желани

Детайлно описание

<p style="text-align: justify;">Монографията е предназначена за изследователи с минимален или недостатъчен опит в клиничните проучвания в онкологията, които се интересуват от кариера в академичните среди или в клиничната практика. В този смисъл тя се стреми да бъде водач, ако не и наставник.</p>

<div class="rte">
<div class="mbt-book-section-content">
<div class="mbt-book-overview">
<p style="text-align: justify;">Авторът, на базата на личния си изследователски опит, по увлекателен начин и лесен за възприемане стил описва дългия и сложен път на една молекула, за да се превърне от фундаментално откритие в практически използваем медикамент. Потенциалният кандидат трябва да измине етапите на предклинично изследване – първоначално на клетъчни култури (in-vitro), после качествата на най-обещаващите се проверяват на експериментални животни (in-vivo). Само доказалите се достигат до фазата на клинични изпитания, на които е обърнато особено внимание.</p>

<p style="text-align: justify;">В монографията се обсъждат също проблемите и бъдещите насоки в развитието на най-популярната засега таргетна терапия, която се прилага само на пациенти с доказан генетичен дефект в туморните им клетки. Тези таргетни лекарства са в състояние да забавят растежа на вече метастазирали и напреднали тумори. Разгледан е подробно и друг голям проблем на таргетната терапия –първичната и придобита резистентност.</p>

<p style="text-align: justify;">В книгата намират място и други теми, които я правят полезна за широк кръг медицински специалисти – онколози, генетици, патолози и общопрактикуващи лекари, както и за всички, които проявяват интерес или се занимават с различните аспекти на диагностиката и лечението на онкологични заболявания. Нещо повече, тази монография може да се използва като помощно средство при преподаването на студенти, специализанти и аспиранти в рамките на различни обучителни програми.</p>

<p style="text-align: justify;">Целта на монографията е да осигури по-добро разбиране на здравата основа по въпроса за клиничните проучвания, както и да предаде нататък дългогодишния опит на множество видни изследователи по широк кръг от теми с решаващо значение за правилното формулиране, писане, провеждане и докладване на клинични проучвания.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<div class="muv_content">
<p><strong>СЪДЪРЖАНИЕ:</strong></p>

<p><strong>РЕЦЕНЗИЯ 1</strong></p>

<p>Проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.</p>

<p><strong>РЕЦЕНЗИЯ 2</strong></p>

<p>Доц. д-р Петър Генев, д.м.</p>

<p><strong>ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ</strong></p>

<p><strong>ГЛАВА 1.</strong> КЛИНИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ</p>

<p><strong>ГЛАВА 2.</strong> ВЪВЕДЕНИЕ. КАРЦИНОМ И ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ</p>

<p><strong>ГЛАВА 3.</strong> EGFR ФАМИЛИЯТА И НЕЙНОТО ТАРГЕТИРАНЕ</p>

<p><strong>ГЛАВА 4.</strong> АНГИОГЕНЕЗА – МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ</p>

<p><strong>ГЛАВА 5.</strong> ALK И БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ</p>

<p><strong>ГЛАВА 6.</strong> MTOR И ТАРГЕТИРАНЕТО МУ В КЛИНИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ</p>

<p><strong>ГЛАВА 7.</strong> ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА МЕЛАНОМ С МУТАЦИИ В BRAF И NRAS</p>

<p><strong>ГЛАВА 8.</strong> АВТОФАГИЯ – МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ</p>

<p><strong>ГЛАВА 9.</strong> ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ –ПРОБЛЕМИ И БЪДЕЩИ НАСОКИ</p>
</div>

<div class="muv_cite">
<p>Как да цитирате:</p>

<p>Донев, И. Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система. Варна, МУ-Варна, 2015. 282 с.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>