0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • |
 • Електронни книги +
 • |
 • Предстоящи +
 • |
 • КСК 2022 +
 • |
 • КСК 2023 +
 • |
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри

Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.258 кг
Автор: Катя Генова-Егурузе
 • Година на издаване:
  2018
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-103-5
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Монографията е полезно четиво за всички медицински сестри, най-вече за работещите с онкологично болни, както и за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Книгата може да бъде разгледана и като самоучител на онкологичните медицински сестри да преодоляват негативните емоции и трудовото напрежение, да се опрат на добри практики, установени в другите страни.

Онкологичните заболявания са социално-значими по своята същност и особености. В книгата са представени четири карцинома с локализация на гърда, шийка на матка, простата и дебело черво, поради тяхното високо ниво на заболеваемост и смъртност. Задълбочено е представена и анализирана епидемиологичната характеристика на разглежданите карциноми и са изведени данни, отнасящи се до страните в света и ЕС, в т.ч. и в България.
Проучен и представен е опитът на някои страни от Европа и света в планирането и оказването на високо квалифицирани сестрински грижи в областта на онкологичната медицина. Медицинските сестри могат да бъдат активен и важен член от мултидисциплинарния екип, полагащ грижа за болен с онкологично заболяване. Спецификата на техния труд, особеностите, добрата подготовка, формираното клинично мислене ги издигат до ниво, подпомагащо и допълващо превенцията и лечебно-диагностичния процес при онкологичните пациенти, както и в оказването на грижи за близките на тези болни.
В монографията са предложени стратегии за развитие и поддържане на компетенциите на онкологичните сестри за предоставяне на адекватни, навременни, качествени и безопасни грижи. Разработен и апробиран е модел на сестринска онкологична грижа сред медицинските сестри, практикуващи в онкологични звена от няколко града в страната. Този модел включва: нива на професионална подготовка на медицинските сестри, компетенции и планиране на грижи в стационарни и амбулаторни условия, обучение на пациента и близките му, подкрепа и помощ на болния и семейството му.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Книга, която трябва да прочетат медицинските сестри, за да помогнат на онкологично болните да живеят въпреки болестта. Рецензия на проф. Соня Тончева, д.м.
Нови роли на медицинската сестра в онкологичната практика. Рецензия на доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.

ПРЕДГОВОР
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
1.1.  Епидемиологична характеристика
1.2.  Проблеми и потребности при пациенти със злокачествени заболявания
ГЛАВА 2. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ
2.1. Дефиниция и основни елементи
2.2. Ключови дейности
2.3. Планиране на грижите според индивидуалните нужди на пациентите
2.4. Работа в мултидисциплинарен екип
ГЛАВА 3. ПРИНОСЪТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ГЛАВА 4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕСТРИНСКИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ
ГЛАВА 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ СЕСТРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ГРИЖИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография

Как да цитирате:
Генова-Егурузе, К. Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри. Варна, МУ-Варна, 2018.

Издателства