0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Патоморфология на карцинома на простатната жлеза

Патоморфология на карцинома на простатната жлеза

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг

Автор: Мартина Стоева

 • Година на издаване:
  2023
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-469-2
 • Брой страници:
  191
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Книгата е съвкупност от монография и ръководство за практиката, което би подпомогнало патолозите както в диагностиката на конвенционалните и редки тумори на простатната жлеза, така и в новостите при тяхното стадиране и последващо терапевтично поведение. Това прави този монографичен труд полезен за практиката на уролози, патолози, онколози и специализанти от тези специалности.

 

Първият раздел на книгата касае ембриологията и анатомичните особености на простатната жлеза. Авторът разглежда изключително детайлно органната зоналност чрез нейните хистологични и функционални особености. Още тук се правят препратки към разглежданото неопластично заболяване и се сравняват морфологично нормалните простатни ацини с туморните елементи при аденокарцином.


В раздел „Етиология на карцинома на простатната жлеза“ са описани задълбочено модифицируемите и немодифицируеми рискови фактори при простатен карцином, като са използвани актуални данни от съвременни проучвания.


В следващите раздели са разгледани последователно класификацията на туморите на простатната жлеза, особеностите на стадирането от патологоанатомична гледна точка и на грейдинга в биопсични и резекционни материали. Авторът се позовава на последното 5-о издание на класификацията на СЗО за туморите на отделителната и мъжката полова система, публикувано през 2022 г. Използвани са авторски снимки с високо качество, които чудесно илюстрират морфологичната хетерогенност на простатния аденокарцином. Специално внимание е обърнато на някои фини, но патогномонични хистологични характеристики, познаването на които би изиграло ценна роля в редица трудни диагностични случаи.


Една от най-силните страни на монографията е разискването на практически проблеми при определяне на туморния грейдинг по Gleason score. Прецизното отчитане на туморната диференциация е процес с подчертан субективизъм и е повод за разногласия дори на експертно ниво сред водещи уропатолози. В тази книга авторът разглежда най-честите проблеми, създаващи почва за диагностично подвеждане, както и дава насоки и съвети за тяхното разрешаване. Определянето на Gleason score е от изключителна важност при взимането на редица терапевтични решения и прилагането на стратегиите, описани в тази монография със сигурност би довело до оптимизиране на рисковата стратификация при пациентите.
Отделна глава е посветена на доброкачествените лезии и нормалните анатомични структури, които могат да имитират простатен аденокарцином при попадането им в материал от дебелоиглена биопсия. Тук д-р Стоева описва детайлно редица нозологични единици, като за всяка от тях прецизно посочва конкретен морфологичен аспект на карцинома, който може да създаде диагностично объркване. Към всяка разгледана лезия са предложени подходи, основаващи се на рутинната светлинна микроскопия и на имунохистохимични изследвания, които биха довели до успешна диагностична развръзка.


Към края на монографията са разгледани съвременните аспекти в образната диагностика и лечението на простатния карцином. Авторът представя и собствено проучване в тази връзка, като разглежда резултатите от МРТ на 100 пациенти, в рамките на 2020-2023 г., отчетени по системата PIRADS, и ги сравнява с различни клинико-морфологични параметри, като PSA и други, установени при хистопатологичен анализ на материалите от радикална простатектомия. Резултатите от изследването посочват PIRADS като мощен предиктор на повечето от установените променливи и подчертават неговия значителен прогностичен потенциал в предоперативния период.

 

Книгата „Патоморфология на карцинома на простатната жлеза“ с автор д-р М. Стоева би представлявала ценно ръководство за целите на рутинната практика в сферата на урологичната патология в България. Повечето от фигурите в изданието представляват авторски снимки на хистологични находки, онагледяващи морфологичното разнообразие на простатния карцином и на лезии с диференциалнодиагностично значение. Достъпният език и отличното снимково онагледяване прави този труд подходящ и за медицински специалисти от различни сфери, желаещи да се запознаят в детайли с морфологичните особености на това социално значимо заболяване.

 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ПРЕДГОВОР

II. ЕМБРИОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

III. ЕТИОЛОГИЯ НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА 

IV. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТУМОРИТЕ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

V. СТАДИРАНЕ

VI. GLEASON SCORE И ISUP GRADE GROUPS

VII. ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЛЕЗИИ, ПОДОБНИ НА ПРОСТАТЕН АДЕНОКАРЦИНОМ

VIII. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ 

IX. ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

X. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

XI. РЕЗУЛТАТИ