0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Професията на акушерката в България – историческо развитие, обучение и реализация

Професията на акушерката в България – историческо развитие, обучение и реализация

Цена: 30.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.360 кг

Автор: Жана Павловска

 • Година на издаване:
  2023
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-442-5
 • Брой страници:
  216
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Научната монография „Професията на акушерката в България – историческо развитие, обучение и реализация“ е първият по рода си научен труд, посветен на историческите корени на акушерската професия и акушерското образование в България. Систематизиран в три отделни глави, авторът подробно разработва историческото развитие на професията на акушерката в България (първа глава), акушерското образование у нас (глава втора) и професионално развитие на акушерките в България (глава трета).

 

Асистент Павловска е дългогодишна действаща акушерка и университетски преподавател, ангажирана с дейността на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това й дава морално и професионално право да изследва, анализира и обобщава изобилието от историческите данни, свързани със зараждането на акушерската професия и образование.

 

Първа глава на монографията разказва за акушерските практики в древността и прави плавен исторически преход към лечебното дело и акушерството в Средновековна България. Богатият илюстративен материал е плод на задълбочена изследователска работа и е едно от най-големите заслуги на този академичен труд. Подробно са разгледани отделни исторически аспекти на акушерството по време на Средновековна България, след Освобождението, подемът на акушерските грижи след 1944 години до наши дни. Описана е съдбата на първите български акушерки, чийто живот е пример за самоотверженост, родолюбие и отдаденост на българските майки и техните деца. Разглеждайки професионалните компетенции на акушерките през различните исторически периоди, авторът обръща внимание на дейността на Здравно-съвещателни станции, патронажните грижи, амбулаторно-поликлиничната акушеро-гинекологична помощ. Обилният документален материал, описан в книгата създава жива, правдоподобна и притегателна представа за акушерката от различните исторически епохи по нашите земи.

 

Втората част на книгата е посветена на акушерското образование. В нея авторката разглежда регламентирането на акушерското образование в България, преходът от бабуването към наука, базирана на научни доказателства. Подробно и нагледно е описана хронологията на обучението на акушерките от създаването на първото акушерско училище, преминавайки през периода на полувисше акушерско образование до днешната образователната и научна степен „бакалавър“. И докато през 1937 година в обучението на акушерките се включва „посетителство и практическо домакинство“, днес учебните програми са синхронизирани с Европейските изисквания и критерии за практикуване на професията. Именно в този аспект са поставени въпросите с продължаващото обучение и професионално развитие на акушерките в България.

 

В глава трета авторът е изложил свои лични научни търсения, проучвания и анализи, свързани с бъдещето на акушерското образование, в контекста на продължаващото обучение. Този аспект съществува във всяка професия, но е особено актуален за акушерската, която принадлежи към регулираните професии и е с огромна обществена значимост. Авторът доказва, че в исторически план грижите за здравето на бременните жени, майките и новородените в България имат традиции и се развиват в съответствие с най-добрите практики по света.

 

Книгата е подходящо четиво за широката медицинска общност, студентите по медицина и всички, които имат интерес към недалечната история на България. Тя дава шанс на обучаващите се по всички медицински специалности да се докоснат до дейността на смели и всеотдайни акушерки, допринесли за майчиното и детско здраве.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Рецензия от доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м

Рецензия от доц. Диана Димитрова, д.пс

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА АКУШЕРКАТА В БЪЛГАРИЯ    

1. Медицина и акушерски практики в древността        

                2. Лечебно дело и акушерска помощ в България по време на Средновековието

                3. Упадък на медицината и акушерството по време на османското владичество и възход през Възраждането

                4. Първи стъпки в организиране на здравеопазването и акушерската помощ след Освобождението

                5. Първите български акушерки

                6. Професионални дейности на акушерките в България от началото на XX век до 1944 година

                7. Подем на акушерските грижи след 1944 година

                8. Професионални организации на акушерките в България

ГЛАВА ВТОРА. АКУШЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

                1. Регламентиране на акушерското образование в България

                2. Утвърждаване и развитие на акушерското образование в България

                3. Организация на акушерското образование в периода от септември 1944 до 1950 година

                4. Цялостна реорганизация на средното медицинско образование в периода 1950-1973 година

                5. Полувисше акушерско образование от 1975 до 1989 г

                6. Съвременно акушерско образование след 1989 г

ГЛАВА ТРЕТА. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКУШЕРКАТА В БЪЛГАРИЯ

                1. Повишаване на компетенциите на акушерките чрез продължаващо обучение

                2. Практикуващите акушерки за професията и професионалното развитие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕПИС

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2