0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2023 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Приложение на прокалцитонина и делта неутрофилния индекс в лицево-челюстната хирургия

Приложение на прокалцитонина и делта неутрофилния индекс в лицево-челюстната хирургия

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг

Автор: Янко Янков

 • Година на издаване:
  2023
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-428-9
 • Брой страници:
  130
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

2. ВЪВЕДЕНИЕ

3. КАКВО Е ИЗВЕСТНО ЗА ПРОКАЛЦИТОНИНА И ДЕЛТА НЕУТРОФИЛНИЯ ИНДЕКС?

3.1. Прокалцитонин 

3.2. Делта неутрофилен индекс 

3.3. Изводи от известното за прокалцитонина и делта неутрофилния индекс

4. ЦЕЛ

5. ЗАДАЧИ

6. ИЗСЛЕДВАН КОНТИНГЕНТ

6.1. Пациенти с одонтогенни абсцеси

6.2. Пациенти с неодонтогенни абсцеси

6.3. Контролна група

7. МЕТОДИ

7.1. Технически подход при вземането на кръв за апаратно изследване

7.2. Обработка на взетата венозна кръв и получаване на резултат

7.3. Критерии за поставяне на диагнозата „абсцес“

7.4. Статистическа оценка на данните и графично представяне на резултатите

8. РЕЗУЛТАТИ

8.1. Проучвана група

8.2. Пациенти с одонтогенни абсцеси

8.3. Пациенти с неодонтогенни абсцеси

8.4. Контролна група

9. ОБСЪЖДАНЕ

9.1. Сравнителен анализ на средните стойности на изследваните показатели при проучвана група, подгрупите от одонтогенни и неодонтогенни абсцеси и контролна група

9.1.1. Сравняване и анализ на получените данни при проучвана група и контролна група

9.1.2. Сравняване и анализ на получените данни при проучваните подгрупи с одонтогенни и неодонтогенни абсцеси и контролна група

9.1.3. Сравняване и анализ на получените данни при изследваните подгрупи с одонтогенни и неодонтогенни абсцеси (вътрегрупово сравнение)

9.2. Сравнителен анализ по пол на изследваните показатели в проучваните групи и подгрупи

9.3. Корелационен анализ

9.3.1. Корелационен анализ на проучваната група

9.3.2. Корелационен анализ на проучваната подгрупа с одонтогенни абсцеси

9.3.3. Корелационен анализ на проучваната подгрупа с неодонтогенни абсцеси

9.3.4. Корелационен анализ на контролната група

9.4. Cut-off диагностични и референтни стойности на PCT и DNI. Предвидимост, чувствителност и специфичност на изследваните показатели в проучваните групи

10. ИЗВОДИ

11. ПРИНОСИ

12. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ ТРУД

12.1. Научни публикации

12.2. Участия в научни форуми

13. РЕФЕРЕНЦИИ

 

Как да цитирате:

Янков, Янко. Приложение на прокалцитонина и делта неутрофилния индекс в лицево-челюстната хирургия. Варна, Медицински университет – Варна, 2023. 130 с.