0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Юбилейни издания Алманах 1961-2021: 60 години Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов". Том 1. История и настояще

Алманах 1961-2021: 60 години Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов". Том 1. История и настояще

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг

Автори: Медицински университет - Варна

Редактори и съставители: проф. д-р Светослав Георгиев и доц. д-р Георги Маринов

Под общата редакция на проф. д-р Валентин Игнатов

 • Година на издаване:
  2021
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-334-3
 • Брой страници:
  456
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Твърда
Добави в желани

Детайлно описание

Юбилейното издание по случай 60-ата годишнина на Медицински университет - Варна включва подробна, богато илюстрирана информация за институцията - от нейното основаване до днес.

 

Можете да разгледате целия алманах от тук: https://press.mu-varna.bg/singlebooks/almanah2021/

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ
DOCTOR HONORIS CAUSA
AКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
ОБЩО СЪБРАНИЕ
AКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
СТРУКТУРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ
Медицински университет – Варна в цифри
ДИРЕКЦИЯ УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Отдел “Учебен”
Интернационален център по електронно и дистанционно обучение
Център за професионално обучение
ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО
Отдел “Международно сътрудничество”
Отдел “Проектна дейност”
Отдел “Управление на качеството и акредитация”
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Академична организация за клинични проучвания
Комисия по етика на научните изследвания
Библиотека
Отдел “Издателска дейност”
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Отдел “Кариерно развитие”
Отдел “Докторантско училище”
Отдел “Следдипломно обучение”
АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ
Отдел “Човешки ресурси”
Финансови контрольори
Отдел “Управление на собствеността”
Отдел “Информационно осигуряване и технологии”
Отдел “Комуникации и телевизия”
Отдел “Обществени поръчки, маркетинг и снабдяване”
Административен отдел
Юридически отдел
Направление “Студентски общежития и столове”
УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св. Марина” ЕАД – Варна
Специализирана болница за очни болести с активно лечение – Варна ЕООД
УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
УНИВЕРСИТЕТСКИ АПТЕКИ „МЕДУНИФАРМ“
ОТДЕЛ „МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ“
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СПОРТНА И ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
ALUMNI CLUB
ЦЕНТЪР ЗА СИМУЛАЦИОННА ТЕХНИКА И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МОРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ИСТОРИЯ НА МУ-ВАРНА ПО ГОДИНИ
ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА
КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ И КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ
КАТЕДРА ПО ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Учебен сектор по физиология
Учебен сектор по патофизиология
КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
ПЪРВА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Учебен сектор по белодробни болести и алергология
Учебен сектор по кардиология
Учебен сектор по ревматология
ВТОРА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Учебен сектор по гастроентерология, хепатология и хранене
Учебен сектор по нефрология, хемодиализа и токсикология
Учебен сектор по хематология
Учебен сектор по ендокринология и болести на обмяната
КАТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ
КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ
КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
КАТЕДРА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОНАУКИ
КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
КАТЕДРА ПО ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ
КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, СПЕШНА И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА
КАТЕДРА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Учебен сектор по коремна хирургия
Учебен сектор по гръдна хирургия
Учебен сектор по урология
КАТЕДРА ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ И УНГ БОЛЕСТИ
Учебен сектор по неврохирургия
Учебен сектор по ушни, носни и гърлени болести
КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Учебен сектор по инфекциозни болести и паразитология
Учебен сектор по дерматовенерология
КАТЕДРА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
Учебен сектор по съдебна медицина и деонтология
КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА
КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
КАТЕДРА ПО ОНКОЛОГИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИЗТОЧНА МЕДИЦИНА
ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА ГОДИШНИНА (КЪМ 31.01.2021)
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Учебен сектор „Медицинска етика и право“
КАТЕДРА ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Учебен сектор „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика“
Учебен сектор „Здравно-икономически и финансови анализи“
КАТЕДРА ПО ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Учебен сектор „Епидемиология“
Учебен сектор „Хигиена“
КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ И МОРСКА МЕДИЦИНА
КАТЕДРА ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Учебен сектор „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“
Учебен сектор „Професионални болести“
Учебен сектор „Оптометрия“
Учебен сектор „Кинезитерапия“
КАТЕДРА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Учебен сектор „Медицинска сестра“
Учебен сектор „Акушерка“
КАТЕДРА ПО ЛОГОПЕДИЯ
КАТЕДРА „МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ЕЛЕКТРОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА ГОДИШНИНА
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ
КАТЕДРА ПО КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ
Учебен сектор „Орална патология, дентална алергология и физиотерапия“
КАТЕДРА ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, ПАРОДОНТОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
КАТЕДРА „ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
Учебен сектор „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“
КАТЕДРА „КЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
КАТЕДРА ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА ГОДИШНИНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
КАТЕДРА ХИМИЯ
КАТЕДРА ПО БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА И НУТРИГЕНОМИКА
КАТЕДРА ПО БИОЛОГИЯ
Учебен сектор по фармакогнозия и фармацевтична ботаника
КАТЕДРА ПО ФИЗИКА И БИОФИЗИКА
КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
Учебен сектор по технология на лекарствените форми и биофармация
Учебен сектор по радиофармация
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ
КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ
КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА“
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА ГОДИШНИНА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА
УЧЕБЕН СЕКТОР „ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ“
УЧЕБЕН СЕКТОР „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“
УЧЕБЕН СЕКТОР „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
УЧЕБЕН СЕКТОР „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”
УЧЕБЕН СЕКТОР „РЕХАБИЛИТАТОР”
УЧЕБЕН СЕКТОР „МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК“
УЧЕБЕН СЕКТОР „МЕДИЦИНСКИ ОПТИК“
УЧЕБЕН СЕКТОР „ЗЪБОТЕХНИК“
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ, ПЕДАГОГИКА И СПОРТ
КАТЕДРА „СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И КОМУНИКАЦИЯ“
КАТЕДРА „ЗАПАДНИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ“
УЧЕБЕН СЕКТОР ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
ФИЛИАЛЕН ФАКУЛТЕТ НА ВМИ-ВАРНА В ДОБРИЧ
ФИЛИАЛ СЛИВЕН
КАТЕДРА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ФИЛИАЛ СЛИВЕН
ФИЛИАЛ ШУМЕН
ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БАЗИ НА МУ ВАРНА
ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
ДА (ПРЕ)ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ В ГОДИНИТЕ