0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Ръководства Практически упражнения по аналитична химия за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант"

Практически упражнения по аналитична химия за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант"

Цена: 12.00лв.
 • Тегло:
  0.246 кг

Автори: Станислава Кателиева Георгиева, Диана Добрева, Мона Станчева

 • Година на издаване:
  2021
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-310-7
 • Брой страници:
  88
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Брой: + -
Добави в желани

Детайлно описание

Учебното помагало включва практически упражнения и задачи, съобразени с учебната програма по аналитична химия на студентите от специалностите "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант" в Медицински колеж - Варна.

 

Помагалото включва два раздела - качествен анализ и количествен анализ. Всяка тематична единица съдържа теоретична и практическа част.

 

Практическото помагало може да бъде полезно също за ученици и студенти от други учебни заведения, изучаващи тази дисциплина.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

Правила за работа в химическа лаборатория

- Правила при използване на реактиви

- Лабораторни съдове

- Правила за съхранение на разтвори

- Основни лабораторни операции

Разтвори. Концентрация на разтворите

- Концентрация на разтворите

- Смесване и разреждане на разтвори с процентна концентрация

- Приготвяне на разтвори

- Практическа част

- Задачи за самоподготовка

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

Същност. Видове качествен анализ

Качествени аналитични реакции

Качествен анализ на катиони с биологично значение

- Класификация на катионите в качествения анализ

- Биологично значение на катиони

- Практическа част - качествени реакции на катиони с биологично значение

- Системен ход на катиони от първа аналитична група

Качествен анализ на аниони с биологично значение

- Класификация на анионите в качествения анализ

- Биологично значение на аниони

- Практическа част - качествени реакции на аниони с биологично значение

- Анализ на моделен разтвор на конкременти

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

Обемен анализ

- Същност, основни понятия, индикатори

- Видове обемен анализ според характера на протеклите реакции

- Изчисления в обемния анализ

Киселинно-основен обемен анализ

- Същност. Киселинно-основни индикатори

- Количествено определяне на силни протолити. Титрувални криви

- Практическа част - титруване на силни киселини и основи

Количествено определяне на слаби киселини и основи

- Същност

- Практическа част - титруване на слаби киселини и основи

Комплексометричен обемен анализ. Комплексометрия

- Същност, титранти, индикатори - механизъм на действие

- Практическа част - определяне на Ca и Mg катиони в техни разтвори

- Приложение на комплексометрията

Окислително-редукционен обемен анализ

- Същност на окислително-редукционните процеси. Уравнение на Нернст

- Окислително-редукционен обемен анализ

Перманганометрия

- Условия за провеждане на перманганометрично титруване

- Практическа част - определяне на оксалова киселина

Йодометрия

- Същност, условия за провеждане на йодометрично титруване

- Практическа част - определяне на витамин C във фармацевтични препарати

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

Оптични (спектрални) методи

- Спектрофотометрия

- Атомни спектрални методи

Хроматографски методи

- Съвременни хроматографски методи

-- Газова хроматография

-- Високоефективна течна хроматография

Електрохимични методи за анализ

Литература

Как да цитирате:

Георгиева, Ст. К., Добрева, Д., Станчева, М. Практически упражнения по аналитична химия за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант". Варна, МУ-Варна, 2021. 88 с.