0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Приоритетни химични замърсители във водни организми

Приоритетни химични замърсители във водни организми

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.000 кг
Автор: Светослава Кателиева Георгиева
 • Година на издаване:
  2016
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-007-6
 • Брой страници:
  120
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Монографията представлява интерес не само за специалисти, но и за по-широк кръг читатели, тъй като проблемът със замърсяването на водните организми е важен не само от екологична гледна точка, но има значение и за здравето на хората като консуматори на риба и морски организми.

В „Приоритетни химични замърсители във водни организми“ е направена характеристика на химични замърсители, като подробно са разгледани липофилни химични съединения, които имат склонност да се натрупват в живите организми – хексахлоробензен, хексахлоробутадиен, живак и неговите съединения, полихлорирани бифенили (ПХБ), ДДТ и метаболитите ДДЕ и ДДД, полбромирани дифенилетери, диоксини и фурани. Представени са техните по-важни физични и химични свойства, разпространение и токсичност.

Специално внимание е отделено на проучванията, които използват водни организми като биоиндикатори за оценка на замърсяването на околната среда. Разгледани са съществените характеристики на рибите и мидите, които ги правят подходящи за индикаторни организми за биомониторинг. Интерес представляват собствените изследвания, които представят резултати за съдържанието на приоритетни химични замърсители в сладководни риби и черноморски миди, което допринася за оценяване на екологичното състояние на повърхностните и крайбрежните води по българското черноморско крайбрежие.

Изследването има и мониторингов характер, рибите са използвани като биоиндикатор за оценка на замърсяването на няколко крайбрежни езера. Представени са собствени изследвания на приоритетни органични замърсители в черноморски миди – култивирани и от естествени популации от различни райони на черноморското крайбрежие.

Как да цитирате:

Георгиева, Ст. Приоритетни химични замърсители във водни организми. Варна, МУ-Варна, 2016. 120 с.