0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • Електронни книги +
 • Предстоящи +
 • КСК 2024 +
 • Условия +
 • |
Начало Монографии Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит

Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит

Цена: 0.00лв.
Няма наличност
 • Тегло:
  0.350 кг
Автор: Сирма Ангелова
 • Година на издаване:
  2019
 • Издателство:
  Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-201-8
 • Брой страници:
  219
 • Език:
  Български
 • Корица:
  Мека
Добави в желани

Детайлно описание

Монографията е насочена към широк кръг от читатели. Със своята клинична значимост и потенциал за практическа приложимост, както и с интердисциплинарния си новаторски характер, тя е интересно и полезно четиво за специалисти от различни области на хуманната и денталната медицина.

Авангардното научно направление епигенетика се развива с изключително интензивни темпове, в отговор на динамичните интеракции между факторите на околната среда и стила на живот на индивида и обществото. Епигенетиката изучава измененията на клетъчни или физиологични белези, които не се причиняват от промени в секвенцията на ДНК. Обек на задълбочен изследователски интерес са възможностите на комплексни индикатори, като възраст, здравословно състояние, болестни промени, инфекциозни и възпалителни процеси, начин на хранене, вредни навици, стрес, да включват или изключват гените.
Понастоящем пиелонефритът се нарежда на второ място по честота на разпространение в детска възраст след респираторните заболявания. От друга страна, зъбният кариес, в качеството си на полиетиологичен и полипатогенетичен процес на разрушаване на твърдите зъбни тъкани, както и болестите, поразяващи структурите на зъбодържащия апарат, се открояват като социалнозначими заболявания с комплицирани дългосрочни проявления.
В монографията си Сирма Ангелова прави анализ и съпоставка на ролята на генетичните фактори и специфичните характеристики на околната среда: оралнохигиенни навици, хранителни навици, отношение на индивида към собственото му здраве, модел на семейството. Отбелязано е и значението на флуорната профилактика в нейните специфични форми.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ 
 ГЛАВА 1.  Епигенетика и орално здраве
1.1. Епигенетика. Епигенетични механизми
1.2. Манифестация на епигенетични механизми в контекста на болести на устната кухина
1.3. Потенциали на слюнката за оценяване на оралното здраве в контекста на епигенетични-генетични релации
 ГЛАВА 2.  Пиелонефрит в детска възраст. Генетична предразположеност към пиелонефрит
 ГЛАВА 3.  Генна експресия на биомаркери в слюнката в ролята им на фактори, влияещи върху оралното здраве
3.1. Възпалителни биомаркери в слюнката. Интерлевкин-6 (IL-6)
3.2. Маркери на възпаление на зъбодържащия апарат. Матриксметалпротеиназа-8 (MMP-8)
3.3. Глутатионсинтетаза (GSS)
3.4. Карбоанхидраза-6 (CA-6)
 ГЛАВА 4.  Мултифакторен анализ на оралното здраве сред деца с диагностициран пиелонефрит в контекста на епигенетични интерпретации
4.1. Фактори, въздействащи върху оралното здраве в детска възраст
4.2. Собствено проучване
 ГЛАВА 5.  Мениджмънт на оралното здраве при деца с пиелонефрит
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЯ 

Как да цитирате:

Ангелова, С. Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит. Варна, МУ-Варна, 2019. 219 с.