0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. Гергана Ненова за „Онкорехабилитация в кинезитерапевтичната практика“ на Яни Шивачев

Дата: 2023-01-09

Монографичният труд „Онкорехабилитация в кинезитерапевтичната практика“ е посветен на един значим проблем – онкологичните заболявания, по отношение на най-често срещаните усложнения и кинезитерапевтичните възможности за справяне с тях. Именно медико-социалната значимост на раковите заболявания в резултат на високата заболеваемост, смъртност, както и тежката инвалидизация при немалък брой от случаите поставя въпроса пред специалистите – за търсенето на навременни и систематични терапевтични подходи. В тази връзка, поради липсата на специалисти и оскъдните научни изследвания в България в сферата на онкологичната кинезитерапия, са налице фактори за споделянето на собствения кинезитерапевтичен опит на автора. Разглеждането на темата е провокирано от съвременните предизвикателства за подобряване качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания, представяйки кинезитерапевтичен алгоритъм, базиран на световния и българския опит за лечение и превенция на постоперативните усложнения по повод раково заболяване. Тези усложнения изискват постоянна терапевтична грижа, а като възможност за ефективна терапия се явяват средствата и методите на онкорехабилитацията.

 

Разглежданите в монографията проблеми придобиват високо актуално звучене в контекста на нарастваща потребност от правилна и своевременна диагностика, определяне на функционалните нарушения, а оттук и изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен план в лечението и профилактиката на онкоболните. Правилният подбор на кинезитерапевтични мероприятия спомага значително за постигането на пълноценна активност и независимост.

 

Структурата на монографичния труд е представена в предговор, три глави и заключение, като в първа глава са разгледани онкологичните заболявания и най-честите постоперативни усложнения. Внимание е обърнато на лимфедема като постоперативно усложнение и връзката с анатомо-физиологичните особености на лимфната система, както и други постоперативни усложнения в областта на горния и на долния крайник.

 

Втора глава е изцяло посветена на онкорехабилитацията – историческо развитие, роля и място в комплексното лечение на онкоболни, бърнаут синдрома при медицинските специалисти, полагащи грижи за пациенти с такава патология, методите на онкорехабилитация в световния и български опит.

 

В третата глава е представен клиничният опит на автора, който е част от екипа на Катедрата по кинезитерапия и Университетския център по източна медицина към Медицински университет – Варна. За определянето на функционалните нарушения са използвани: кинезитерапевтична анамнеза, палпация, изследване на движенията и оценка на лимфедема. Направени са съответните изводи на базата на наблюденията на автора за включването именно на тези критерии за диагностицирането на симптомите и изготвяне на правилен терапевтичен подход при онкоболни пациенти. Индивидуалният подход, както и последователността на изпълнението на техниките, е от съществено значение за постигането на добри резултати. Дадени са препоръки според вида на увредите – лимфедем, болка, умора, които често се наблюдават в постоперативния период с цел мениджмънта на последиците.

 

Монографичният труд би бил полезен както за специалисти в областта на кинезитерапията, така и за лекари-онколози и пациенти, които биха получили подробна информация за развитието от функционалните нарушения при онкологични състояния, функционално диагностициране и проследяване на възстановяването.

 

 

проф. Гергана Ненова, д.н.

Ръководител катедра „Кинезитерапия“, Медицински университет – Варна