0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. д-р Ирена Костадинова за "Кожният меланом през погледа на нуклеарната медицина" от Живка Данчева

Дата: 2022-12-12

Монографията на д-р Данчева, дм, представлява всеобхватно съвременно ръководство за диагностично поведение при кожния меланом (КM), което за първи път у нас разкрива големите възможности на новите хибридни образни техники – томографската сцинтиграфия, комбинирана с компютърната томография (SPECT-CT), и позитронно-емисионната томография, комбинирана с компютърната томография (PET-СТ) при това заболяване. С висок професионализъм се разглежда тяхното приложение както в ранните стадии на заболяването, така и при авансирало заболяване, при проследяване ефекта от лечение, вкл. и след прилагането на иновативната и перспективна имунотерапия, която се разви през последните 2-3 години и все още няма значими международни проучвания в тази насока, което прави авторката един от пионерите в тези изследвания.

 

Поради големия си опит при около 500 болни с КМ и познавайки широко международния опит върху повече от 300 заглавия в това направление, д-р Данчева много професионално мотивира критериите за оценка на резултатите и препоръките за поведение както при стадиране на заболяването, така и при рестадиране и проследяване ефекта от лечение. Демонстрирани са много целенасочени и показателни примери при отделните индикации, заимствани от собствения опит на авторката. SPECT-CT и PЕТ-СТ като най-надеждни съвременни хибридни изследвания, включени в цялостния диагностичен алгоритъм, насочват медицинските онколози към по-нататъшното персонализирано терапевтично поведение за повишаване качеството на живот и на преживяемостта на пациентите.

 

Не се съмнявам, че настоящата монография ще се утвърди като много ценно и първо по рода си ръководство за поведение и е една следваща стъпка в развитието на нуклеарната медицина у нас и в посока към европейската и световната ни интеграция. Тя може да е много полезна за специалисти и специализанти по нуклеарна медицина, медицинска радиология, медицинска онкология, дерматолози, хирурзи не само у нас, но и в чужбина. В тази връзка препоръчвам и издаването ѝ на английски език.

 

13.11.2022 г.                         

Рецензент: Проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, 

почетен председател на Българското
дружество по нуклеарна медицина