0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Доц. д-р Елис Исмаил-Ибишева за монографията "Нарушения в хранителното поведение. Аспекти от клиничната практика на лекаря по хранене и диететика"

Дата: 2022-03-16

Монографията на доц. д-р Дарина Найденова е посветена на особено актуален проблем – хранителните разстройства. Нарушенията в хранителното поведение са едно от най-големите предизвикателства за съвременния клиницист. Те често остават неразпознати в продължение на години, маскирайки тежките соматични симптоми (напр. аменорея) и влошеното качество на живот. Високата честота на хранителни нарушения сред младите жени рефлектира върху здравето им в дългосрочен план и особено върху репродуктивната им способност. Особено тревожен е фактът, че патологично хранително поведение се наблюдава и по време на бременност. Успешната терапия на хранителните разстройства изисква интердисциплинарен подход и добре обучени специалисти в различни области на медицината.


Монографията се състои от девет глави, онагледени с 6 фигури, 2 снимки и 10 таблици. Библиографският списък включва 273 заглавия, предимно от последните 5 години. Книгата започва в обстойно разглеждане на етиологичните фактори, стоящи в основата на хранителните нарушения. Следващите глави са посветени на различните форми на хранителни разстройства. Детайлно и критично са представени диагностичните критерии, особеностите на психопрофила, клиничните прояви, медицинските усложнения и терапевтичните подходи при анорексия нервоза, булимия нервоза, орторексия, бигорексия, пристъпно преяждане. Поставен е акцент върху нарушенията в хранителното поведение при бременни жени, както и върху възможностите за скрининг на субклиничните форми на хранителни разстройства.


Последната глава включва 10 реални случая на хранителни нарушения от клиничната практика на автора, специалист по хранене и диететика. Всеки един от подробно анализираните казуси илюстрира различните варианти на нарушения в хранителното поведение. Споделеният опит на доц. д-р Дарина Найденова в диагностицирането и терапевтичния подход придава на настоящата книга допълнителна стойност.


Смятам, че настоящата монография ще бъде полезна и ще се чете с интерес от лекари с различни специалности, както и от клинични психолози. Пожелавам тази книга да бъде последвана и от други, които да изградят нови мостове между различните области на терапията на хранителните разстройства в името на една все по-добра грижа към нашите пациенти.

 

16.12.2021 г.
Доц. д-р Елис Исмаил-Ибишева, д.м.н.
Специалист по акушерство и гинекология