0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Серумни маркери при солидни тумори

Серумни маркери при солидни тумори

Price: €12.27
Out of stock
 • Weight:
  0.575 Kgs
Настоящата монография отразява актуален проблем – туморните маркери са нови лабораторни показатели, които позволяват на клиницистите онколози да оптимизират лечението на болните с неопластични заболявания. Обсъдени са туморни маркери при най-честите туморни заболявания.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-7137-76-7
 • Number of pages:
  181
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Hardcover
Add to wishlist

Detailed description

В основата на монографичния труд са собствените научни проучвания на авторката върху използването на серумни маркери и метаболитна образна диагностика за верифициране на рецидивираща и/или метастатична  болест при солидни тумори. Аналитично са селектирани параметри, необходими за избор на клинично поведение при абнормни биохимични маркери и негативни конвенционални образни изследвания и са дефинирани статистически обосновани корелации (позитивни и негативни), за да се формулират, прецизират и оптимизират съвременните критерии за рецидив и/или метастатична болест.

Как да цитирате:

Бочева, Я. Серумни маркери при солидни тумори. Клинична интерпретация. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2016. 181 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024