0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Зика треска

Зика треска

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.498 Kgs
В монографията на доц. Господинова Зика треска е многоаспектно разгледана с акцент върху епидемиологията, клиниката и възможните подходи в терапията и профилактиката.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-089-2
 • Number of pages:
  224
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В днешния глобализиран свят всяка инфекциозна болест може да се срещне навсякъде и по всяко време. Заплахата от тяхното епидемично и пандемично разпространение е реална и изисква задълбочени теоретични познания върху същността им и готовност за бързи и адекватни действия, с оглед съхраняване живота на заболелия и опазване на общественото здраве.

Научният труд на доц. Маргарита Господинова е особено актуален, своевременен  и полезен. В монографията „Зика треска“ се представят съвременни данни от вирусологични и епидемиологични проучвания с всички възможни пътища за заразяване. Подробно и хронологично е проследена заболяемостта от Зита вируса в последното десетилетие, включително и епидемията в Бразилия (2015/2016 г.). Направен е подробен анализ на клиничните характеристики на заболяването.

Съществен принос са описаните усложнения със специален фокус върху неврологичните увреждания – Guillain-Barre синдром и микроцефалия. Изключително детайлно са описани диагностичните и терапевтични процедури при двете състояния, представени като алгоритъм за поведение. Друг важен принос са представените диагностични и терапевтични алгоритми не само за Зика треска, а и за други тропически арбовирусни инфекции. Тази информация е изкючително важна за ранната диагноза на болести, които са необичайни за съответните региони, но могат и трябва да се допускат при съответни епидемиологични и клинични данни.

Монографията „Зика треска“ на Маргарита Господинова е изключително полезна за широк кръг клиницисти – инфекционисти, паразитолози, терапевти, педиатри, микропедиатри, невролози, вирусолози, биолози, молекулярни биолози, общопрактикуващи и ветеринарни лекари. Тя е чудесно помагало за студенти, специализанти по медицина.

Как да цитирате:

Господинова, М. Зика треска. Варна, МУ-Варна, 2017. 224 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 15 Nov 2022
 • 26 Oct 2022
 • 30 Aug 2022

Publishers