0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Монографията може да се ползва от студенти по медицина, от специализиращи в областта на гастроентерологията, както и от гастроентеролози, които работят в доболничната и болничната лекарска практика. Тъй като хроничните възпалителни заболявания на червата могат да засегнат множество органи и системи извън гастроинтестиналния тракт, разделът екстраколонни прояви и лекарствено индуцирани промени би могъл да бъде обект на интерес и от съответните специалисти по вътрешни болести, ревматология, дерматология, офталмология, хематология, неврология, кардиология, нефрология, пулмология и фтизиатрия.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-713-733-0
 • Number of pages:
  224
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Тази книга е посветена на един от най-интензивно развиващите се дялове от гастроентерологията – хроничните възпалителни заболявания на червата. Направен е опит да се дадат и илюстрират съвременните представи и факти за етиологията и патогенезата, извънчревните прояви, лекарствено индуцираните промени, здравно обусловеното качество на живот и факторите, които оказват влияние върху него, при пациентите с язвен колит и болест на Крон. Разгледани са диагностиката, диференциалната диагноза, еволюцията, проследяване на възпалението, прогнозата, алгоритми на поведение, както и основните и възможни бъдещи направления при лечението на язвения колит. Обърнато е внимание и на проблема за развитие на колоректален карцином на фона на хронично възпаление при язвен колит, основните рискови фактори, както и обобщените препоръки при наблюдение и проследяване на тези пациенти. Структурирана в 10 глави, с включени 29 таблици и 97 цветни фигури, монографията съдържа 614 библиографски източника. Едно солидно издание от уважаван и утвърден гастроентеролог, ендоскопист и преподавател, посветил голяма част от професионалния си живот в изучаването на ХВЗЧ.

New Products

 • Price: €7.67
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00
 • Price: €28.12
 • Price: €0.00

Reviews

 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024
 • 29 Dec 2023