0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Manuals Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация. Част 2

Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация. Част 2

Price: €5.62
 • Weight:
  0.290 Kgs
<p>Настоящото ръководство (част 2) е предназначено за провеждане на упражнения по задължителната дисциплина „Фармацевтичен анализ“ в курса на обучението на студенти от IV курс на специалност „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър–фармацевт”.</p>
<p>Автори: Светлана Георгиева, Силвия Стамова, Павлина Косева, Ивалина Василева, Илиян Колев</p>
 • Year of publication :
  2020
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-241-4
 • Number of pages:
  104
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Целта пред обучаващите се студенти е запознаване с някои аналитични методи, използвани за идентификация на лекарствени субстанции в зависимост от структурните особености, химичното наименование по IUPAC и фармакологична група, към която принадлежат, както и придобиване на теоретични знания и практически умения за избор на подходящ метод за количествено определяне.

Ръководството съдържа 30 на брой разработени методики за провеждане на теоретични и практически упражнения, базирани на фармакопейни статии. Включеният за изучаване материал дава методология за оценка качеството на различни синтетични и с природен произход лекарства, като ориентира към подходящи методи за анализ. Разгледани са инструментални, химични и физикохимични аналитични методи както принципно, така и конкретно приложени към различните групи лекарства. Придобиват се познания за съвременната аналитична документация – фармакопеи, стандартизационни досиета и пр., също и относно валидирането на аналитичните методики.

Информацията във всяко упражнение е структурирана в теоретична и експериментална част, като се дава възможност на студентите да попълнят получените практически резултати и да формулират изводи, базирани на тях.

След преминаване на курса на обучение по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ студентите трябва да знаят как се изработва стандартна оперативна процедура, как се извършва валидиране на аналитичен метод, да са в състояние да посочат потенциалните източници на грешки, както и да познават основните инструментални методи за анализ – оптични и хроматографски, намиращи приложение във фармацевтичната практика.

Как да цитирате:

Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация. Част 2. Варна, МУ-Варна, 2020, с. 104.