0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I

Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I

Price: €7.16
 • Weight:
  0.250 Kgs
Изданието е насочено към студенти в магистърската програма по „Здравен мениджмънт“ на Медицински университет - Варна, изучаващи дисциплината “Съвременни модели за диагностика на дейността на лечебните заведения”. Може да представлява интерес и за специалисти от екипи на лечебни заведения, администратори, политици, експерти и консултанти в областта на здравния мениджмънт, които се интересуват от въпросите на анализа на дейността и постигане на ефективност в здравеопазването.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-7137-35-4
 • Number of pages:
  85
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Превръщането на съвременното лечебно заведение в самостоятелна „бизнес единица” изисква прилагането на нови методи за постигане на ефективно управление. Такива са методите на диагностичния анализ, който може да доведе до ползи както за лечебното заведение, така и за неговите стейкхолдери. Непрекъснатото наблюдаване и изследване на сигналите и източниците на проблеми в лечебното заведение ще доведе както до повишаване на ефективността им, така и до оптимизиране на здравната система като цяло. Използването на инструментариума на диагностичния анализ е задължителна предпоставка за успешния преход към управление, базирано на данни и доказателства. Чрез него ръководните екипи на лечебните заведения ще могат да изяснят причините, които пораждат и характеризират състоянието на тяхната организация, ще откриват слабостите и на тази основа ще очертават пътищата за преодоляването на възникналите отклонения. Нещо повече – чрез диагностичния анализ се разкриват не само отрицателните страни, но се установяват и положителните страни в развитието на лечебното заведение и дейността му, а оттам и на здравната системата. Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част II

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024