0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Price: €8.18
 • Weight:
  0.530 Kgs
Методиката на академичното преподаване се разработва по проект „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, като ръководство за тяхната педагогическа и андрагогическа дейност“. В нея са включени сравнително широк кръг от проблеми, които разкриват световните, европейските, националните и локалните (университетските) тенденции и политики, свързани с развитието на висшето образование у нас и в частност – на висшето медицинско образование.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-001-4
 • Number of pages:
  318
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Акцентът в методиката е поставен върху подготовката, реализацията и оценяването на процеса обучение във висшето медицинско училище. За целта теоретичните постановки са онагледени с конкретни примери и полезни съвети относно целеполагането, подбора на форми и методи на обучение и контрол, взаимодействието между основните субекти (студенти, преподаватели и пациенти), мениджмънта на процеса на обучение. Начинаещите преподаватели ще намерят в нея полезна информация както за подготовката, така и за реализацията на лекционните, семинарните, лабораторните и практическите занятия. А преподавателите с по-голям опит ще открият научни аргументи и насоки за промяна в преподавателската си работа, с цел нейното усъвършенстване и по-голяма ефективност. Изданието е първа част от поредицата "Теория и методика на образователния процес". Останалите книги са: Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование (дистанционно и електронно обучение) Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

New Products

 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024