0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Manuals Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Price: €8.69
 • Weight:
  0.620 Kgs
<p>Ръководството е адресирано към студенти и стажанти по медицина, за да улесни тяхната подготовка по клинична лаборатория.</p>

<p>Автори: Стелиана Благоева, Росица Димитрова, Димитър Илучев, Стефан Костянев, Илия Леджев, Валя Маркова, Павел Павлов, Иванка Сиракова, Здравко Тарълов, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков.</p>

<p>Под редакцията на проф. Тодорка Цветкова.</p>
Brand:
 • Year of publication :
  1998
 • Publisher:
  ИК ВАП
 • ISBN:
  954-9806-04-9
 • Number of pages:
  274-522
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

"Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите" е полезно четиво за млади лекари от практическото здравеопазване за пълноценно използване на възможностите на клинично-лабораторната диагностика; за усвояване и спазване на изискванията към преданалитичната подготовка на пациенти и биологичния материал, осигуряващи резултати с висока достоверност; за създаване на умения за правилен избор на показателите, като се имат предвид икономическите аспекти на лабораторната дейност; за познаване и отчитане на интерференцията върху лабораторния резултат от различни фактори и особено лекарственото въздействие; за точно и пълно тълкуване на резултатите и корелацията между отделните параметри при различни заболявания, позволяващо подбора на най-информативната констелация.

Оригиналната английска терминология в текста е запазена, с цел читателите, които се допитват до чуждестранна литература, да могат по-лесно да я възприемат.

Във втората част на ръководството има 13 глави (от 13-та до 25-та), като към всяка от тях е приложен библиографски списък.

Как да цитирате:

Клиничнолабораторни резултати. Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите. Ред. Т. Цветкова. Пловдив, ИК ВАП, 1998. 274-522 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers