0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2023 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия

Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия

Price: €20.45
 • Weight:
  0.304 Kgs
Монографията на доц. д-р Тихомир Георгиев цели да запознае денталните лекари и специализантите по орална хирургия с възможностите на съвременните рентгенологични методи, техните индикации и приложение в лечебната практика на денталната медицина. Разглежда използването на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография, PET скенер и др. за диагностика и определяне на характера на различни орални увреждания.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-047-2
 • Number of pages:
  176
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Монографията е илюстрирана със 170 фигури и е базирана на богата библиография от близо 300 източника. Авторът дава ценни съвети за приложението на отделните методи при различните патологични увреждания. Разработката е структурирана и изложена в 12 глави с обща и специализирана част. Литературният обзор е богат и съвременен. В специализираната част са разгледани клинични случаи с изобилен снимков материал от изображения на конично-лъчев томограф при различни патологични увреждания в оралната хирургия и е демонстрирана тяхната интерпретация. Посочени са приносите, които осигурява това изследване за диагностиката на клиничните случаи.

Книгата запълва една празнина в специализираната дентална литература – както в областта на оралната хирургия, така и в областта на образната диагностика. Тя може да послужи като ценно помагало на всички дентални лекари и специализанти по „Орална хирургия“ и ще подпомогне тяхната лечебно-диагностична дейност в ежедневната клинична практика. Подходяща е и за студенти и общопрактикуващи лекари и лекари от граничните специалности

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Увод

Глава 1 Сравнение между данните предлагани от ОПГ и СВСТ

Глава 2 Общи данни за конично лъчевия компютърен томограф (CBCT)

Глава 3 Използване на СВСТ при екстракция на зъби и зъбни корени

Глава 4 Използване на СВСТ при анализ на клинични случаи свързани с ретенирани мъдреци

Глава 5 Използване на СВСТ в помощ на хирургично-ортодонтското лечение

Глава 6 Използване на СВСТ при лечение и диагностиката на грануломи и кисти и доброкачествени лезии

Глава 7 Използване на СВСТ при диагностика и лечение на заболявания на темпоромандибуларната става

Глава 8 Използване на СВСТ при диагностика и лечение на фрактури на лицево-челюстните кости

Глава 9 Използване на СВСТ при диагностика и лечение на възпалителни заболявания засягащи лицево-челюстните кости

Глава 10 Използване на СВСТ за определяне местоположението на чужди тела в лицево челюстната област

Глава 11 Използване на СВСТ в помощ на денталната имплантология

Глава 12 Използване на СВСТ за анализ на анатомичните характеристики и патологичните процеси в максиларния синус

БИБЛИОГРАФИЯ

Как да цитирате:

Георгиев, Т. Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия. Варна, МУ-Варна, 2017. 176 с.

New Products

Reviews

 • 16 Aug 2023
 • 15 Jun 2023
 • 03 May 2023