0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2

Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2

Price: €7.67
Out of stock
 • Weight:
  0.300 Kgs
Втората, както и първата книга на доц. д-р Добринка Радойнова на тема „Лекарски грешки“ разглеждат неумишлените, т.е. непредпазливите медицински действия, от които е последвала смърт или телесна повреда, която е в причинно-следствена връзка с тези действия или бездействия.
 • Year of publication :
  2014
 • Publisher:
  Колор Принт
 • ISBN:
  978-954-760-314-1
 • Number of pages:
  167
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Стилът на книгата не е специализиран, за разлика от друга подобна литература, което я прави подходящо и достъпно четиво не само за специалисти в областта на медицината и правото, но и по-широк кръг от читатели, които се интересуват от темата.

Първа глава представя общата постановка на въпросите за отговорностите на медицинските работници - в морален и професионален аспект, и ни запознава с евентуални санкции от дисциплинарен, административно-наказателен, граждански и наказателно-правен характер.

Във втора глава е направен сравнителен анализ на практиката при решаването на случаи с допуснати лекарски грешки в икономически развити държави с достигнати високи стандарти в съвременната медицина.

Трета глава запознава читателя с чисто медицинската сфера на лекарските грешки в близкото минало и настоящето от гледна точка на деонтологията.

Четвърта глава прави кратък исторически преглед на наказателната отговорност при професионални правонарушения на медицинските работници.

Пета глава представя съвременната наказателно-правна уредба на съставите на чл. 123 и чл. 134 от НК.

В шеста глава е представена проблематиката на доказването на неправомерните медицински деяния, посредством назначаваните и изготвяни съдебномедицински експертизи по наказателните дела. 

В седма глава са поместени формулираните правила за назначаване на най-често срещаната при лекарските грешки комисионна съдебномедицинска експертиза.

Осма глава описва съдебната фаза на наказателното производство, а девета глава обобщава информацията и дава насоки за преодоляването на възникващите в наши дни проблеми при решаване на делата, свързани с допускани на лекарски грешки.

Как да цитирате:

Радойнова, Д. Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2. Варна, "Колор Принт", 2014. 167 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers