0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Workbooks Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми. II част.

Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми. II част.

Price: €7.67
Out of stock
 • Weight:
  0.413 Kgs
"Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми. II част. Течни лекарствени форми. Разтвори, емулсии, суспензии" е предназначена за студенти по фармация от III курс.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-080-9
 • Number of pages:
  96
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Използвани съкращения 2. Практическо упражнение №1. Течни лекарствени форми. Приготвяне на молекулни разтвори 2.1. Помощни вещества, използвани при приготвяне на течни лекарствени форми 2.2. Технологична схема за приготвяне на течни лекарствени форми 2.3. Доза и дозировка на течни лекарствени форми 2.4. Молекулни разтвори. Приготвяне на молекулни разтвори чрез разтваряне 2.5. Приготвяне на молекулни разтвори чрез разреждане на концетрирани разтвори 2.6. Титрирани разтвори 2.7. Задачи за изпълнение 2.8. Протокол №1. Течни лекарствени форми. Приготвяне на молекулни разтвори 3. Практическо упражнение №2. Течни лекарствени форми за перорално приложение. Приготвяне на сиропи 3.1. Състав на сиропи 3.2. Технологична схема за приготвяне на сиропи 3.3. Контролни показатели на сиропите 3.4. Практически задачи за изпълнение 3.5. Протокол №2. Течни лекарствени форми за перорално приложение. Приготвяне на сиропи 4. Практическо упражнение №3. Разтвори на високомолекулни съединения 4.1. Характеристика. Приготвяне на разтвори на високомолекулни съединения (ВМС) 4.2. Колоидни разтвори (Solutions Collidales) 4.3. Характеристика. Приготвяне на колоидни разтвори 4.4. Протокол №3. Разтвори на високомолекулни съединения (ВМС) колоидни разтвори (Solutions Collidales) 5. Практическо упражнение №4. Методи за повишаване на разтворимостта. Солубилизация 5.1. Практически задачи за изпълнение 5.2. Протокол №4. Методи за повишаване на разтворимостта. Солубилизация 6. Задачи за самостоятелна подготовка 7. Практическо упражнение №6. Течни лекарствени форми за перорално приложение. Емулсии 7.1. Емулгатори. Класификация на емулгаторите 7.2. Определяне стойностите на ХЛР на емулгаторите 7.3. Определяне стойностите на „критичното“ ХЛР 7.4. Приготвяне на емулсии 7.5. Практически задачи за изпълнение 7.6. Контрол на емулсиите 7.7. Протокол №6. Течни лекарствени форми за перорално приложение. Емулсии 8. Протокол №7. Определяне стойностите на „критичното“ ХЛР 9. Практическо упражнение №8. Приготвяне на суспензии за перорално приложение 9.1. Суспендиращи агенти 9.2. Методи за приготвяне 9.3. Контролни показатели 9.4. Практически задачи 9.5. Протокол №8. Приготвяне на суспензии за перорално приложение 10. Приложения 10.1. Табл. 1. Максимално допустими дози на ЛВ за възрастни 10.2. Табл. 2. Максимално допустими дози на ЛВ за деца 10.3. Табл. 3. Разтворимост на лекарствени вещества 10.4. Табл. 4 Брой капки в 1g (1см3) и маса на 1 капка за някои течни ЛВ при 20оС 10.5. Табл. 5. Етанолно съдържание на тинктури и екстракти 10.6. Табл. 6. Стойности на ХЛР на някои емулгатори 11. Табл. 7. Стойности на „критичното“ ХЛР за маслени фази 12. Литература

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024