0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Колоректални преканцерози

Колоректални преканцерози

Price: €7.67
 • Weight:
  0.405 Kgs
Монографията на д-р Кирил Киров е съвременен наръчник за справки във всеки момент при съмнение за развитие на злокачествен колоректален рак. Над 50% от цитираната литература са научни източници, публикувани в периода 2014-2016 г.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-062-5
 • Number of pages:
  165
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Книгата е сериозен принос в нашата медицинска литература и има висока значимост като учебно и научно помагало за студенти-медици, практикуващи семейни лекари и лекари в общата и профилирана медицинска дейност.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Рецензия от проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н

Рецензия от проф. д-р Панайот Куртев, д.м

Глава 1. Социална епидемиология на колоректалния рак: заболяемост и болестност от колоректален рак; прогноза и смъртност при болните с колоректален рак; скрининг при болните с колоректален рак

Глава 2. Генетично обусловен риск за колоректален рак

Глава 3. Възпалителни заболявания на дебелото черво и колоректален рак:риск за развитие на колоректалния рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; скрининг за колоректален рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; хроничен улцерозен колит, социална епидемиология; ранна диагноза на дисплазията; ендоскопски изследвания; биологични маркери; хирургично лечение; болест на Крон; социална епидемиология: съвременна диагностика; лечение

Глава 4. Наследствени заболявания и колоректален рак

4.1. Фамилна аденоматозна полипоза: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение

4.2. MYH-асоциирана полипоза: обща характеристика; генетичен скрининг

4.3. Синдром на Линч: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение

4.4. Синдром на Muir-Torre: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5. Хамартоматозни полипози

4.5.1. Синдром на ювенилна полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.2. Синдром на Peutz-Jeghers: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика

4.5.3. Синдром на Cowden: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.4. Синдром на Bannayan-Riley-Rivalcaba: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.5. Фамилен колоректален рак от тип Х: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 5. Хиперпластична полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 6. Синдром на назъбена полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 7. Качество на живот при болните с колоректални  преканцерози

7.1. Скали за оценка на качеството на живот на болните със заболявания на дебелото черво

7.2. Качество на живот при болните с колоректални преканцерози

7.3. Качество на живот при болните с хроничен улцерозен колит

7.4. Качество на живот при болните с болестта на Крон

7.5. Качество на живот при болните с фамилна аденоматозна полипоза

Заключение

Литература

Как да цитирате:

Киров, К. Колоректални преканцерози. Новости в диагностиката, профилактиката и лечението. Варна, МУ-Варна, 2017. 165 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 15 Nov 2022
 • 26 Oct 2022
 • 30 Aug 2022

Publishers