0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Manuals Проучвания на оралното здраве – основни методи (Original Title: Oral Health Surveys: Basic Methods)

Проучвания на оралното здраве – основни методи (Original Title: Oral Health Surveys: Basic Methods)

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
In 2015, WHO has provided the Medical University of Varna with the exclusive rights to translate into Bulgarian the handbook: Oral Health Surveys: Basic Methods (5th ed.) Note: The original book is published by WHO.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-054-0
 • Number of pages:
  124
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  E-book
Add to wishlist

Detailed description

Преводът е дело на студенти от Факултета по дентална медицина, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, под редакцията на доц. д-р Клара Докова от Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ към Факултета по обществено здравеопазване. Ръководството е публикувано от Световната здравна организация през 2013 г. със заглавие Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th ed. * Цел на ръководството Това ръководство има за цел да насърчи планиращите национални проучвания на оралното здраве да стандартизират методите за измерване на честотата на оралните болести и условията от значение за планиране и оценка на програмите за орално здраве, както и да осигурят сравнимост на събираните в много разнообразна среда данни. Това се постига чрез прилагане на глобалния подход на СЗО за надзор на хронични заболявания до операционни модели за интегриране на оралното здраве в системите за надзор на хронични заболявания. Прилагането на този подход ще: • стимулира системно съобщаване на данни за орални заболявания и състояния; • гарантира надеждността и сравнимостта на събраните данни във и между страните; • стимулира събирането на данни за самооценка на оралното здраве и рисковите фактори чрез рамката STEPS; и • дава възможност на страните, които имат специален интерес да събират данни за най-значимите орални състояния, свързани с вируса на СПИН. Ръководството е разделено на три части. Част 1 дава важна информация на планиращите проучвания, за методите и подходите за събиране на клинични данни за оралния здравен статус. Част 2 обхваща самооценката на оралното здраве и оценката на рискови фактори чрез въпросници. Част 3 описва дейностите в проучванията, свързани с анализ и представяне на резултатите. * Задачи на ръководството Задачите на ръководството са да осигури базова информация за организирането и планирането на проучвания за oценка на оралния здравен статус на населението и за събиране на информация за самооценка на оралното здраве и социално-поведенческите рискови фактори. Задачите на ръководството са следните: 1. Осигуряване на информация за планиранe на проучвания на оралния здравeн статус. Това включва: ∙ дизайн на основните проучвания за орално здраве; ∙ насоки за пoдбор на извадка, подходящa за оценка на оралните заболявания; ∙ организация на проучване на оралното здраве; ∙ провеждане на проучване на оралното здраве; ∙ формуляри за оценка и описание на диагностичните критерии и кодове; ∙ препоръки за осигуряване на надеждност на данните; ∙ насоки към действията след проучването, включващи основната информация, която трябва да бъде oтчетена и подходящата за това форма; ∙ осигуряване на план за провеждане на проучванията със справки към насоките на СЗО за осъществяване на епидемиологични проучвания за ХИВ/СПИН-свързани орални заболявания. 2. Осигуряване на информация, необходима за планиранe на проучване за самооценка на оралното здраве и рисковите фактори.

Downloads

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024