0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2021 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Мелатонин – съвременни представи за древната молекула

Мелатонин – съвременни представи за древната молекула

Price: €0.00
Out of stock
В литературата на български език до момента липсва изследване с толкова обширен информационен материал относно функционалното значение на епифизната жлеза и нейния хормон мелатонин.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-021-2
 • Number of pages:
  204
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Монографичният труд представлява подробно и системно проучване не само върху физиологичните функции на мелатонина в поддържане на хомеостазата и ритъма на основни жизнени функции. Подобаващо място е отделено на противоболковото и противовъзпалителното му действие, добавящо нов щрих към физиологичната характеристика на епифизния хормон. Обобщени са експериментални и клинични данни за ролята на променената мелатонинова секреция за редица патофизиологични процеси. Глава VI е посветена на значението на мелатонина при някои често срещани нарушения и заболявания, голяма част от които са социално значими – нервни (мозъчен инсулт, невродегенеративни заболявания), сърдечно-съдови (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето), заболявания на стомашно-чревния тракт.

Изложени и обсъдени са резултати от множество съвременни проучвания, демонстриращи онкостатичния ефект на мелатонина, способността му да подобрява състоянието и преживяемостта на пациенти с ракови заболявания.
Приложната значимост на монографичния труд е ярко откроена в седмата глава, в която се дискутира терапевтичното приложение на мелатонина. Обсъдени са патологични състояния и заболявания в организма, при които екзогенният мелатонин може да има благоприятен ефект – като невро- и кардиопротектор, имуностимулатор, допълващ терапевтичен агент при туморни заболявания и др. Направена е подробна характеристика на наличните форми на екзогенен мелатонин, прилагани заместително при хора с нарушена секреция на ендогенния хормон. Представени са препоръчителните дози според литературните данни, обърнато е внимание на предимствата и евентуалните неблагоприятни ефекти от приложението на мелатонинови препарати.

Съдържание:

 • Исторически бележки
 • Функционална морфология и инервация на епифизата
 • Физиологична роля на епифизата
 • Мелатонин
 • Физиологично действие на мелатонина
 • Мелатонин при различни нарушения
 • Терапевтичен потенциал на мелатонина

Как да цитирате:

Пашалиева, И. Мелатонин – съвременни представи за древната молекула. Варна, МУ-Варна, 2016. 204 с.