0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции

Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Монографията разглежда актуалния въпрос за съвременната интервенционална кардиология. Съдържанието е насочено към широк кръг специалисти – семейни лекари, кардиолози, инвазивни кардиолози. Книгата може да бъде полезна също на студенти, както и на самите пациенти.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-015-1
 • Number of pages:
  202
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Незаразните заболявания са водеща причина за смърт сред човешката популация на настоящия етап от развитието. Най-голям дял заемат сърдечно-съдовите заболявания. В продължение на сравнително дълъг период от време България заема една от водещите позиции по сърдечно-съдова смъртност. Последните данни показват значителен спад на показателите, като това до голяма степен се дължи на перкутанните коронарни интервенции.

В монографията на доц. Светослав Георгиев професионално и прецизно се разглеждат проблемите при тези интервенции. Бързото развитие на технологиите в областта на инвазивната кардиология води до насищане на пазара с огромно количество консумативи и материали, които понякога имат малки, но съществени разлики. За да се избегнат възможностите за грешка, е необходимо много добро познаване на конфликтните ситуации и възможностите. В монографията доц. Георгиев дава полезни насоки, като споделя и свой личен професионален опит. Разгледани са подробно характеристиките на най-добре проучените вътресъдови протези, предимствата и недостатъците им, позовавайки се и на сериозен световен опит.

Съдържанието е изложено стегнато, подробно, наситено с много факти, добре онагледено и аргументирано. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Проблеми, свързани с процедурата

Остри тромбози

Микросъдова обструкция

Проблеми, свързани с вътресъдовите протези

Метални стентове

Медикамент-излъчващи стентове

Full Metal Jacket

Биоразградими платформи

Проблеми, свързани с антитромбозната терапия

Антиагрегация

Тромбоза на стента

Антиагрегация и стент-тромбоза

Продължителност на антиагрегантната терапия

Хеморагичните инциденти и прогноза

Предсърдно мъждене и перкутанни коронарни интервенции

Перкутанни коронарни интервенции при възрастни

Заключение

Как да цитирате:

Георгиев, Св. Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции. Варна, МУ-Варна, 2016. 202 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024