0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Хирургично лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза

Хирургично лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Книгата е насочена основно към младите хирурзи, работещи в областта на главата и шията, които имат базово хирургично обучение в специалности като лицево-челюстна хирургия, оториноларингология, обща и пластична хирургия.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-784-2
 • Number of pages:
  186
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Монографията отговаря на необходимостта пред специализирана аудитория да се представи както еволюцията на концепциите в паротидната хирургия, така и най-съвременните промени в критериите за естетизиране и техниките на този вид деликатни оперативни интервенции, съответното им практическо реализиране чрез нови диагностични и оперативни подходи и резултати.

Лечението на доброкачествените тумори на околоушната жлеза изисква висока оперативна квалификация и професионална онкологична експертиза, а основната цел на съвременната хирургия на паротидните бенигнени неоплазми е подобрение на радикалността и предотвратяване на рецидивите. Важен съвременен акцент се поставя върху качеството на живот. Особено ценно е описанието на ендоскопската паротидна хирургия и екстракапсуларните дисекции, както и споделеният опит от facelift и SMAS техниките.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение

2. Исторически преглед на оперативните интервенции на околоушната жлеза

3. Епидемиология на доброкачествените тумори на околоушната жлеза

4. Хирургичен аспект и анатомо-топографски особености на околоушната жлеза и лицевия нерв

5. Лицева естетика

6. Класификация на туморите и тумороподобните заболявания на околоушната жлеза

7. Клинико-морфологични характеристики на доброкачествените тумори на околоушната жлеза

8. Предоперативен диагностичен алгоритъм при доброкачествените тумори на околоушната жлеза

8.1. Клинично изследване

8.2. Образни методи за изследване

8.3. Морфологично изследване

8.4. Фактори, определящи решението за вид хирургично поведение

8.5. Следоперативно проследяване на оперираните болни

9. Оперативно лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза

9.1. Терминология при операциите на околоушната жлеза

9.2. Техники за идентификация на лицевия нерв

9.3. Невромониторинг на лицевия нерв

9.4. Оперативни достъпи и техники

9.4.1. Класически техники

9.4.2. Съвременни техники

9.5. Съвременни оперативни техники с използване на видеоасистирана и роботизирана хирургия

9.6. Ранни и късни усложнения при операции на околоушната жлеза

9.7. Рецидиви след операция при доброкачествени тумори

9.8. Качество на живот при оперираните болни

10. Перспективи в развитието на хирургията на околоушната жлеза

Как да цитирате:

Тончев, Цв. Хирургично лечение при доброкачествени тумори на околоушната жлеза. Варна, МУ-Варна, 2016. 186 с.

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024