0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия

Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия

Price: €0.00
Out of stock
Монографията „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия” е предназначена за лекари, специализанти, докторанти и студенти по медицина, както и за професионалисти от други биологични специалности, които проявяват интерес към проблема.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-752-1
 • Number of pages:
  155
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Познанието за обмяната на калция, фосфора и магнезия е интегрална част от знанията за протичането на нормалните процеси в човешкия организъм, както и задължителна основа за диагностиката и терапията на редица болестни разстройства. Неслучайно минералната обмяна е тема на много задълбочени съвременни научни изследвания от редица университетски и приложни лаборатории. Далеч не всички процеси обаче са изяснени напълно. Затова водещи колективи продължават да публикуват нови резултати от експериментални разработки и от проучвания на възможностите за повлияване на метаболизма на трите елемента. В този смисъл монографията „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия” на Любка Дечева-Икономова е едно навременно и полезно обобщение, предложено на вниманието на изследователи и практикуващи медици.

Многоплановото обобщение е направено с медикобиологична ерудиция (авторът се е основавал на над 600 литературни източника) и мисъл за клинична значимост. Присъства лекота в преходите между научни аспекти и между нива на познание. Изложението е увлекателно за компетентния читател и достъпно за по-широка аудитория.

Как да цитирате:

Дечева-Икономова, Л. Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия. Варна, МУ-Варна, 2015. 155 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers