0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Артрит в детска възраст - актуални концепции

Артрит в детска възраст - актуални концепции

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.363 Kgs
Монографията е с широка насоченост и представлява интерес за педиатри, детски ревматолози, общопрактикуващи лекари, студенти, специализан­ти и всеки, който иска да научи нещо повече по темата.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-164-6
 • Number of pages:
  215
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

През последните 30 години в България не е писан подобен труд на тази тема, който така задълбочено и актуално да представя артритите в детската възраст. Основна част от монографията е отделена за най-честото хронично ставно заболяване при децата - ювенилния идиопатичен артрит (ЮИА). Това рядко детско заболяване е с много неизяснени етиопатогенетични, диагностични, класификационни и терапевтични проблеми. Особено място е заделено за лечението. Не са изброени само медикаментите и дозите им, а са представени също концепциите и световните препоръки за лечение, новостите в терапевтичното поведение, съвременното биологично лечение и вижданията за бъдещи терапевтични медикаменти. Особен интерес, а също и основен принос е представянето в отделна глава на автоинфламаторните заболявания и синдроми. Това е една сравнително нова нозологична категория. Тези синдроми и заболявания са свързани с генетично детерминиран дефект във вродената имунна система, а клинично протичат с възпаление, фебрилитет, кожни обриви, коремна болка и ставен синдром. По тези си основни прояви наподобяват автоимунните заболявания. Представени са и много други болести и състояния, протичащи със ставен синдром (артрит/ артралгия), които представляват интерес за детските ревматолози, също и за останалите читатели. Основен принос в монографията е пропедевтичната част от труда, много добре и всеобхватно представена, с диференциална диагноза и личния опит на автора. Така представената пропедевтика на ставния синдром доближава монографията до учебник. Особен принос към клиничната дейност е и главата, посветена на спешните състояния в ревматологията. Доц. Върбанова представя не само всички видове ставни възпалителни заболявания, но също и невъзпалителни (генетични, ортопедични, малигнени и др.) заболявания със ставно засягане при деца. Освен клиничното представяне са разгледани и анализирани най-съвременните концепции в етиопатогенезата, лечението и взаимовръзката между вродения имунитет, автоимунитета, имунодефицитните заболявания и тяхната клинична изява.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers