0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи

Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.253 Kgs
Учебникът „Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи“ е предназначен за подготовка на студентите от професионално направление „Здравни грижи“. Той е съобразен с нуждите и съвременните изисквания на обучението.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-105-9
 • Number of pages:
  134
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Палиативните грижи претърпяват бързо развитие с напредъка на медицината в контрола на хроничната болка и съпътстващите симптоми на заболяванията. Този жизненоважен и съществен аспект на оптимизирането на качеството на животна пациентите безспорно е допринесъл за разширяването на приемането на палиативната медицина, като съществена част от съвременното здравеопазване. Може да се твърди, че сестринството и палиативните грижи са естествени партньори в медицинската практика и че необходимите знания и умения в тази област са приложими за всички медицински сестри. Ценностите и вярванията, които стоят в основата на висококачествената палиативна грижа, са неразделна част от доброто сестринство. Предизвикателството пред медицинските сестри, които участват в палиативните грижи, е как да съчетаят изкуството и науката с един приобщаващ подход, който отразява индивидуалността, избора, достойнството и състраданието в оказване на грижи за пациента. Учебникът представя изчерпателно този многоаспектен проблем, като съчетава световния и български опит. Освен за студенти, изданието може да бъде полезно и за медицински сестри, практикуващи в хосписи, отделения по палиативни грижи и в дома на пациента.   СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЦЕНЗИЯ НА ДОЦ. Д-Р П. МАНЧЕВА, Д.М. ПРЕДГОВОР ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ 1. Същност на палиативните грижи 2. Историческо развитие на палиативните грижи и хосписното движение 3. Основни принципи и задачи на палиативните грижи 4. Видове палиативни грижи 5. Същност и значение на хосписните грижи 6. Хоспис – нормативна уредба в България ГЛАВА 2. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПАЛИАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА 1. Палиативни грижи при възрастни 2. Палиативни грижи при деца 3. Борба с болката 4. Малнутриция 5. Хранене на терминално болни 6. Психологическа подкрепа на терминално болните и техните семейства 7. Евтаназия ГЛАВА 3. ЕКИПИ В ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ 1. Мултидисциплинарен подход в оказване на грижа за терминално болни и техните семейства 2. Роля и място на медицинската сестра при оказване на грижа за терминално болни и техните семейства 3. Роля на екипа, оказващ помощ на семейството на починалия 4. Burnout синдром при медицинските специалисти, оказващи грижи за терминално болни ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ