0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания

Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания

Price: €12.78
 • Weight:
  0.210 Kgs
Монографията е актуално и полезно практично ръководство не само за всички лекари, свързани с денталната и обща медицина, но и за любознателните студенти и колеги от други специалности, като физиология, патофизиология, клинична лаборатория, клинична патология, кардиология, гастроентерология, ендокринология, метаболитни заболявания, нефрология, неврология, педиатрия, имунология, инфекциозни болести, фармакотерапия, токсикология, онкология, съдебна медицина, психология, спортна медицина.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-193-6
 • Number of pages:
  128
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

„ Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания“, с автор д-р Христиана Маджова, е съвременно ръководство, което третира важни теоретични и практически аспекти от работата на лекарите от различни медицински специалности. Слюнката е една достъпна биологична течност със значими диагностични възможности в областта на лабораторната медицина. В настоящата монография са разгледани прецизно проучвания на много български и чужди автори и е документирано пълноценното използване на слюнката не само в денталната практика, а и в редица области на медицинската дейност. Според посочените в нея данни, сиалохимията ще играе все по-важна роля в ранното откриване, мониторинг и прогресия на системни и орални заболявания, включително и в геномната медицина. Монографичният труд на д-р Христиана Маджова е базиран на 342 литературни източника, от които над 70% са от последните 5 години. СЪДЪРЖАНИЕ: ПРЕДГОВОР РЕЦЕНЗИИ ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ I. СЛЮНКАТА КАТО ТЕЧНА ОРАЛНА СРЕДА. ФИЗИОЛОГИЧНИ, БИОХИМИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЛЮНКАТА II. СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ – РАЗВИТИЕ, РЕГЕНЕРАЦИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ III. СЕКРЕЦИЯ И СЪСТАВ НА СЛЮНКАТА IV. ФУНКЦИИ НА СЛЮНКАТА V. ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩИ СЛЮНЧЕНАТА СЕКРЕЦИЯ VI. СЛЮНКА И ОРАЛНО ЗДРАВЕ VII. ОСНОВНИ ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛЮНКА VIII. ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ IX. ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЮНКА ПРИ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ X. ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЮНКА В СЛЮНКА ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ XI. ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКА XII. ИЗМЕРВАНЕ НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС В СЛЮНКА XIII. ОЦЕНКА НА СЛЮНКАТА ПРИ ОРАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ XIV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА ПРИ СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ XV. БИБЛИОГРАФИЯ

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers