0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home eBooks България: Анализ на здравната система 2018

България: Анализ на здравната система 2018

Price: €0.00
Out of stock
Анализът за България от серията „Здравни системи в преход“ (The Health Systems in Transition, HiT) е подготвен от Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, който е член на мрежата за проучвания на здравните системи и политики – Health Systems and Policy Monitor (HSPM).
 • Year of publication :
  2019
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-211-7
 • Number of pages:
  252
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  E-book
Add to wishlist

Detailed description

Серията „Здравните системи в преход“ (The Health Systems in Transition - HiT) се състои от анализи за отделни страни, даващи детайлно описание на здравната система, инициативите за реформи и политики, протичащи или формиращи се в дадена страна. Всеки анализ е дело на експерти от страната, в сътрудничество с експерти на Европейската обсерватория за здравните системи и политики. За да се улеснят сравненията между страните, разработките следват единна примерна форма, която се ревизира периодично. Формата задава детайлни насоки и указания, както и специфични въпроси, дефиниции и примери, нужни за съставянето на анализа. Целта на тези публикации е да предоставят подходяща информация в подкрепа на политиците и анализаторите за развитието на здравните системи в Европа и могат да бъдат използвани за: детайлно изучаване на различните подходи към организацията, финансирането и предоставянето на здравни услуги и ролята на основните участници в здравните системи; описание на институционалната рамка, процеса, съдържанието и приложението на здравните реформи; извеждане на предизвикателствата и областите, налагащи по-задълбочени анализи; разпространение на информация относно здравните системи и обмяна на опит за стратегиите на реформите между политици и анализатори от различни страни и по-нататъшен дълбочинен сравнителен анализ на здравните политики.

Downloads

File Info
2019_HiT_Bulgaria_BG [PDF, 3.62 MB]

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers