0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2021 +
 • |
 • Terms +
 • |

Find Products By

Year of publication

Publisher

Home Catalogues

Catalogues

In this category you will find information catalogues related to the Medical University of Varna. If you have any questions, do not hesitate to contact us using the Contacts section.

Filters
«1»

Проектна дейност: Информационен каталог 2012-2016

Настоящият каталог запознава с проектите и програмите на Медицински университет – Варна за периода 2012 – 2016 г. 
Price: €0.00
Out of stock

Международно сътрудничество: Информационен каталог 2012-2016

Информационният каталог представя основните международни дейности и партньорства на Медицински университет – Варна за периода 2012-2016 година. Той е предназначен за широка читателска аудитория – както за преподаватели, студенти, докторанти, специализанти и служители на Медицински университет – Варна, така и за международни институции и представители на бизнеса, настоящи и бъдещи партньори.
Price: €0.00
Out of stock

Управление на качество и акредитация: Информационен каталог 2012-2016

Целта на информационния каталог е да представи дейностите по управление на качеството и преминалите акредитационни процедури в Медицински университет – Варна за периода 2012 – 2016 година.
Представени са всички факултети, колеж, департамент и филиали на МУ-Варна с оглед на тяхното ръководство и организационна структура, управление на качеството и одит, анкетно проучване, рейтингова система и акредитация.
Price: €0.00
Out of stock
Page 1 of 1
«1»