0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Основи на ергономията и организацията на труда

Основи на ергономията и организацията на труда

Price: €5.11
 • Weight:
  0.262 Kgs
Учебникът „Основи на ергономията и организацията на труда“ на Боряна Кавалджиева е насочен към широк кръг читатели – специалисти в областта на трудовата медицина, технически лица, работодатели, служители и студенти.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-7137-34-7
 • Number of pages:
  140
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Повишаването на ефективността на труда с развитие на нови форми на промишлено производство и усъвършенстване на техниката и технологиите съществено променят условията, характера и съдържанието на човешкия труд. Взаимоотношенията на човека и техниката в исторически аспект са толкова тясно свързани и зависещи един от друг, че образуват една система – ергономична система . Съвременните проблеми, които възникват, са в отношението „човек-машина“. Причината е, че новата техника много често може да окаже отрицателно влияние върху човека – върху неговите сетивни органи и нервна система. Днес ергономията е комплексна наука, която изучава функционалните възможности и особености на човека и трудовия процес с цел създаване на такива условия, методи и организация, които след оптимални усилия от страна на човека да направят човешкия труд високопроизводителен. В същото е време е задължително да се осигури безопасност и хигиена на труда, за да се запази здравето и работоспособността на човека. Учебникът „Основи на ергономията и организацията на труда“ разглежда този винаги актуален въпрос от съвременна гледна точка. Авторът Боряна Кавалджиева съчетава теория и практика, като посочва ценни насоки и предложения, подкрепени с медицинска и законодателна обосновка.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers