0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Price: €10.12
 • Weight:
  0.556 Kgs
Монографията представлява интерес за психиатри, клинични психолози, невролози, лекари на обща практика, лекари от други специалности, работещи с пациенти в напреднала и късна възраст. Тя е насочена и към всички, които проявяват интерес към тези проблеми.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-7137-56-9
 • Number of pages:
  302
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

С непрестанното повишаване на средната продължителност на живота се повишава естествено и броят на хората в напреднала и старческа възраст. Това поражда редица разностранни проблеми - икономически, социални, медицински, психологични, етични, културални, екологични и др.

Сред медико-социалните проблеми особено актуално място заемат психиатричните. На тези актуални проблеми е посветен монографичният труд на Мариана Арнаудова-Жекова.

Представени са основните направления в развитието на геронтопсихиатричните изследвания и тяхното съвременно състояние. Разглеждат се взаимоотношения и съществуващи тесни връзки между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия. Описани са клиничните особености на често срещащите се и с голяма медико-социална значимост психични разстройства, модерните подходи и пътя за клиничното им разпознаване.

Монографията отразява отличната теоретична подготовка, литературна осведоменост и натрупан голям, богато преосмислен, клиничен опит на доц. Арнаудова. Книгата е съвременна, написана на точен и ясен научен език, много добре онагледена с подходящи таблици и фигури.

"Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст" запълва съществуваща празнина в медицинската литература на български език.

Как да цитирате:

Арнаудова-Жекова, М. Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Варна, МУ-Варна, 2015. 302 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers