0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция

Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция

Price: €10.23
 • Weight:
  0.305 Kgs
Актуална и небходима монография, която може да представлява интерес не само за пластични хирурзи, но и широк кръг от специалисти и специализанти.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-7137-31-6
 • Number of pages:
  111
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Анатомичните особености на скалпа и локализацията му са предизвикателство за реконструкция, която поради слабата еластичност на тъканите е с повишена трудност. Големият брой хирургични техники е доказателство, че няма универсален подход за възстановяването на скалпа. Много често в литературата реконструкцията на скалпа се разглежда заедно с тази на челото. В настоящата монографията Йоланда Заякова разглежда детайлно реконструкцията на скалпа като отделна анатомична зона.

Читателят може да се запознае с особеностите на анатомията на скалпа и възможните етиологични причини за дефектите на скалпа. Разгледани са също основните техники на хирургичните шевове и материалите, прилагани в хирургията на скалпа. Представени са възможните методи с техните предимства и недостатъци.

Съдържанието е илюстрирано със схеми и рисунки. Предложен е алгоритъм на поведение и е споделен собствен опит. Представени са собствени клинични случаи. Практическата насоченост на монографията превръща „Дефекти на скалпа – възможности за реконструкция“ в ценно ръководство по темата.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Рецензии

Използвани съкращения

1. Исторически данни

2. Анатомия на скалпа

3. Етиология на дефектите на скалпа

4. Принципи на реконструкцията на скалпа

5. Техники на хирургични шевове и материали

6. Хирургични техники

6.1. Вторично заздравяване

6.2. Видове ексцизии и първично затваряне на дефекта

6.3. Свободен кожен трансплантат

6.4. Ламба

6.4.1. Локални ламба

6.4.2. Дистантни ламба

6.5. Реплантация на скалпа

6.6. Костна реконструкция

7. Предоперативно планиране

7.1. Локални фактори

7.2. Общи фактори

8. Собствен опит

9. Клинични случаи

Заключение

Библиография

Как да цитирате:

Заякова, Й. Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 111 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024