0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Repertory Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти

Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти

Price: €5.11
Out of stock
 • Weight:
  0.345 Kgs
Тази книга е втората част от комплекта развити теми за конкурсен изпит по химия и е посветена на органичната химия. Авторите на помагалото са учители и доказани специалисти с дългогодишен опит при подготовката на ученици и кандидат-студенти.
Brand:
 • Year of publication :
  2005
 • Publisher:
  Абагар
 • ISBN:
  954-427-590-8
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Изданието синтезира и обединява информацията от големия брой учебници за среден курс, които могат да се намерят на пазара в момента, с цел да се намалят затрудненията, свързани с подсигуряването на най-надеждния източник на информация за подготовка за кандидатстване във български висши учебни заведения. В изданието кандидат-студентите могат да намерят съпоставителни таблици за строежа и свойствата на веществата, инструкции за подготовка за изпити по химия, както и много други добре систематизирани полезни материали за задължителна и профилирана подготовка, подбрани от специалисти в областта. Взети са предвид промените в понятийния апарат, разрешени са редица терминологични проблеми съгласно номенклатурата на IUPAC. Всичко това предполага усвояването на знанията по органична химия да стане по-комплексно и задълбочено. СЪДЪРЖАНИЕ -          Структурна теория -          Въглеводороди. Наситени въглеводороди – алкани -          Алкени -          Алкини -          Арени (ароматни въглеводороди) -          Халогенопроизводни на въглеводородите -          Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли и феноли -          Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони -          Карбоксилни производни на въглеводородите. Карбоксилни киселини -          Производни на карбоксилните киселини. Соли, естери, киселинни амиди, нитрили, халогениди, анхидриди -          Мазнини -          Сапуни и синтетични миещи вещества -          Азотосъдържащи органични съединения. Амини -          Аминокиселини -          Полипептиди. Белтъци -          Въглехидрати -          Приложения Помагалото е подходящо както за ученици, които ще полагат конкурсни изпити, така и за преподаватели, които биха желали да подобрят ефективността на уроците си. Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части. Другите две са: Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024