0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Фармакология – второ преработено и допълнено издание

Фармакология – второ преработено и допълнено издание

Price: €12.78
Out of stock
 • Weight:
  0.610 Kgs
Второто преработено и допълнено издание на учебника по здравни грижи за „бакалаври“ и „професионални бакалаври“ представя основите на фармакологията.
Brand:
 • Year of publication :
  2009
 • Publisher:
  STENO
 • ISBN:
  978-954-449-434-6
 • Number of pages:
  288
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Във "Фармакология" са описани механизмите на действие на различни лекарства, комбинирани с практически изводи за лечебния процес. Предназначена е за изучаване на дисциплината фармакология от медицински сестри, акушерки, помощник-фармацевти, рехабилитатори и рентгенови лаборанти в съответствие с приетите учебни програми. Учебникът включва необходимия за степен „бакалавър“ обем учебен материал, свързан с общата и специална фармакология, както и данни за актуалните към момента лекарствени продукти. Разделът по обща фармакология се състои от теми по история и развитие на фармакологията, теми за източниците и дозите на лекарствата, както и за етапите и фазите в създаването и въвеждането в клиничната практика на нови лекарства. Обхванати са също и общите въпроси на фармакокинетиката и фармакодинамиката, както и факторите, влияещи върху лекарственото действие и лекарствения ефект. Специалната фармакология разглежда лекарствата по фармакологични групи с тяхната фармакокинетика, фармакодинамика, лекарствени взаимодействия, нежелани лекарствени реакции и токсични ефекти. Лекарствата са наименовани с техните международни непатентни наименования (INN), най-често съвпадащи с т. нар. генерични наименования. За определени лекарствени продукти са дадени едно или повече търговски имена, без да се отбелязва фирмата производител, с цел избягване на фирмената реклама. Учебникът по фармакология е съставен от автори, които участват пряко в учебния процес, и е съобразен с актуализираните програми по тази дисциплина. Към книгата са разработени въпроси, подходящи за самоподготовка. Те биха спомогнали за по-пълното усвояване на учебния материал. СЪДЪРЖАНИЕ   Обща фармакология – Р. Радев   Лекарства, повлияващи периферната нервна система – Р. Радев   Лекарства, повлияващи централната нервна система – Р. Радев   Лекарства, повлияващи локалните хормони   Лекарства, използвани при възпаление – А. Белчева   Блокери на калциеви канали (калциеви антагонисти) – Ст. Вълчева-Кузманова   Лекарства, действащи върху сърдечносъдовата система   Диуретици и антидиуретици – Р. Марев, Г. Ставрева   Лекарства, действащи върху дихателната система – Р. Радев   Лекарства, действащи върху храносмилателната система   Лекарства, действащи върху кръвотворенето и кръвта – А. Белчева   Инфузионни разтвори – П. Борисова   Утероактивни лекарства – Р. Радев   Ендокринни и метаболотропни лекарства   Гонадоактивни лекарства – М. Желязкова-Савова   Витамини и минерали  - Р. Радев   Антимикробни химиотерапевтични лекарства   Противопаразитни лекарства   Антисептици и дезинфектанти - Ст. Вълчева-Кузманова   Противотуморни лекарства – Р. Марев, А. Пандурска   Имуномодулатори - Р. Марев, А. Пандурска   Контрастни лекарства за образна диагностика – Р. Марев, Д. Пендичева   Лечение на остри отравяния – А. Белчева   Рецептура на лекарствените форми – Е. Милев   Приложения   Отговори на въпросите за самоподготовка   Азбучен указател на лекарствените продукти

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024