0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Изследователски и образователни аспекти на кърменето

Изследователски и образователни аспекти на кърменето

Price: €6.14
Out of stock
 • Weight:
  0.311 Kgs
Книгата на Наталия Ушева е посветена на социално значим проблем, имащ отношение към качеството на живот на децата.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-7137-61-3
 • Number of pages:
  174
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Актуалната монография е структурирана в 3 глави и е с обем 174 страници. Библиографията включва огромен брой литературни източници – 283 заглавия. Около 40% от позоваванията в ръководството са от последните 10 години, което прави това съвременно четиво подходящо, както за студенти, така и за специалисти в областта на акушерството и гинекологията, неонатолози, педиатри, общопрактикуващи лекари и специалисти по здравни грижи.

В книгата са публикувани детайлни, професионално направени анализи на резултати от многобройни научни изследвания, постановки на водещите работни групи, резултати от редица научни проучвания в нашата страна. Стилът на изложението е едновременно научен и представен ясно, което допринася за доброто възприемане на съдържането. Д-р Ушева обобщава теоретичните и методологични проблеми на научните изследвания в областта на кърменето. Тя представя теориите, касаещи практическата подготовка, реализация и мотивация за кърмене. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Важна за теорията и практиката книга - Рецензия от проф. д-р Христова, д.м.

Пътеводител в съвременните изследвания по кърменето - Рецензия от доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.

ВЪВЕДЕНИЕ

ЕВОЛЮЦИЯ НА КЪРМЕНЕТО И ПРАКТИКИТЕ ЗА КЪРМЕНЕ

1. Исторически преглед на кърменето и захранването на децата

2. Историческо развитие на практиките за кърмене в България

3. Предимства на кърменето

4. Съвременни препоръки за кърмене

5. Фактори, допринасящи за успешното кърменето при доносено здраво дете

6. Фактори, възпрепятстващи успешното кърмене

7. Модел на успешното кърмене

8. Практики за кърмене в отделните държави

НАУЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КЪРМЕНЕТО

1. Теории, свързани с практиките за кърмене

2. Видове иследователски методи и елементи

3. Етапи на научните изследвания

4. Методи за практическа реализация на научните изследвания областта на кърменето

ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КЪРМЕНЕ

1. Програми за обучение по кърмене в магистърските медицински специалности

2. Продължаващо обучение по въпросите на кърмене при медицинските и здравните специалисти

3. Видове обучение на майките за кърменето

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Как да цитирате:

Ушева, Н. Изследователски и образователни аспекти на кърменето. Варна, МУ-Варна, 2015. 174 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers